Ondernemend Friesland nieuws

UCF: verbindende netwerkorganisatie

Afbeelding-UCF-Siem-Akkerman

University Campus Fryslân schakel tussen bedrijfsleven en kennis. Universitair onderzoek en onderwijs, het geschikt maken en toepassen van kennis in nieuwe producten, processen en diensten en de verbetering van het academisch klimaat in Leeuwarden . Dat zijn sinds 2011 de hoofddoelen van het provinciaal en gemeentelijk beleid. Stichting University Campus Fryslân (UCF) voert de regie om dit te realiseren. Het is de verbindende netwerkorganisatie van zelfstandige kennis- en onderwijsorganisaties die met het Friese bedrijfsleven de krachten bundelt om in Fryslân een hoogwaardiger en duurzamer kennisklimaat te creëren.

Samenwerking. Daar draait volgens Siem Akkerman, secretaris bij de UCF, allemaal om. “Ons doel is door samenwerking met kennisinstellingen, organisaties en bedrijven in de provincie de hele Friese kennisketen te verrijken en te versterken met universitaire kennis om zo het academisch klimaat in de provincie en Leeuwarden te verbeteren.”

 

Omdat te kunnen realiseren zijn er een aantal voor Friesland kenmerkende kennisgebieden gedefinieerd, de zogenaamde hotspots. Dat zijn water, toerisme, meertaligheid, leefbaarheid, duurzame energie en life scienes. Akkerman: “Het zijn de kennisgebieden waar Friesland al actief in is en waar veel bedrijven op een betrokken en innovatieve manier mee bezig zijn. Deze hotspots hebben economische en maatschappelijke potentie en generen kennis, kunde en nieuwe economische bedrijvigheid.”

 

Impuls

 

Het is de taak van de UCF om er nu voor te zorgen dat het kennisniveau regionaal een fikse impuls krijgt door op universitair niveau aan te haken bij die hotspots. “Dat doen we niet door hier in Friesland nieuwe universiteiten op te richten, maar door de krachten die er al zijn te bundelen. UCF is eigenlijk een netwerkuniversiteit waarin de hier aanwezige hogescholen zoals Stenden, NHL en van Van Hall Larenstein en kennisinstellingen zoals Wetsus, Fryske Akademy, Waddenacademie en Tresor nauw samenwerken met de universiteiten van Wageningen, Delft, Twente en Groningen, Universiteiten die overigens al in Friesland actief waren op de verschillende terreinen van de hotspots.”

 

De eerste resultaten van de krachtenbundeling zijn al zichtbaar geworden. Zo wordt er voor de hotspot meertaligheid door de Rijksuniversiteit Groningen en NHL een master Multilingualism ontwikkeld. Een ander voorbeeld is de masteropleiding Energy en Environmental Management van de Universiteit Twente die in Leeuwarden gevolgd kan worden. Deze master wordt onder andere uitgebreid met watermanagement. Tevens wordt met UCF-gelden de bestendiging van de bestaande master Watertechnology gerealiseerd.

 

Onderzoek

 

Naast het onderwijs speelt onderzoek een grote rol in het verhogen van het kennisniveau, benadrukt Akkerman. “We hebben in Friesland een paar grote hoogwaardige technologische bedrijven en daarnaast veel kleine bedrijven die op een innovatieve manier bezig zijn met technologische ontwikkelingen. We hebben daar de International Graduate & Research School (IGRS) voor opgezet. Dat is de Friese onderzoeksschool waar promovendi van de Leeuwarder kennis- en onderwijspartijen (inter)nationaal onderzoek kunnen doen naar aan hotspots gerelateerde onderwerpen. Als er bedrijven zijn die onderzoek willen voordragen of er aan willen bijdragen dan verneem ik dat heel graag. Ik wil weten waar bedrijven op dit terrein mee bezig zijn en wat hun wensen zijn. Met die input kan het UCF samen met het bedrijfsleven verder bouwen aan de groei van het academisch niveau in Friesland.”

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement