Ondernemend Friesland nieuws

Verkoop Nuon: 1,3 miljard euro voor Fryslan

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft een voorstel naar Provinciale Staten verstuurd dat een historische mijlpaal is: het voorstel over de voorgenomen verkoop van energiebedrijf Nuon. Wanneer Provinciale Staten instemmen met het voorstel, gaan de Friese aandelen in een aantal stappen voor een bedrag van 1,3 miljard euro over in handen van het Zweedse bedrijf Vattenfall.


In de geschiedenis van de provincie Fryslân is nog niet eerder een voorstel aan de orde geweest dat € 1,3 miljard aan contant geld oplevert. Provinciale Staten besloten in 1916 een eigen energiebedrijf te beginnen, zodat inwoners van de provincie aangesloten zouden worden op het elektriciteitsnet. Deze stap heeft grote maatschappelijke consequenties gehad. Het provinciale energiebedrijf is later in verschillende fases opgegaan in het huidige Nuon, waarin ook de provincie Gelderland, Noord-Holland en gemeenten aandelen hebben.

Vattenfall maakte afgelopen 23 februari bekend de krachten te willen bundelen met Nuon om samen een toonaangevend Europees energiebedrijf te vormen. Deze verkoop verschaft de provincie financiële armslag. De jaarlijkse opbrengst uit de hoofdsom evenaart het dividend van € 50 miljoen, dat Nuon in het topjaar 2007 aan de provincie toekende. Daardoor zal de provincie ook in de toekomst kunnen blijven investeren in de Friese gemeenschap. Bij de transactie is alleen het productie- en leveringsbedrijf van Nuon betrokken. Het netwerkbedrijf Alliander blijft in handen van de aandeelhouders, onder wie de provincie Fryslân. Uit die deelneming blijven voor de provincie dividendinkomsten voortvloeien.

Tussen Nuon en Vattenfall zijn afspraken gemaakt over handhaving van werkgelegenheid in Nederland. Zo gaat Nuon Energy, gesteund door kennis en investeringen van Vattenfall, aan de slag met offshore-windenergie. Naast de garantie van bestaande activiteiten, zoals in het callcentre in Leeuwarden, liggen juist daar kansen voor Fryslân.

Deze werkgelegenheidsafspraken maken deel uit van de zogenaamde Public Assurances, afspraken ter waarborging van de publieke belangen, waarvan ook bepalingen over duurzame productie (1400 MW wind) en de leveringszekerheid deel uitmaken. De huidige aandeelhouders kunnen gedurende een periode van acht jaar op deze punten nakoming van de afspraken afdwingen.

In 2000 gaven Provinciale Staten aan dat de provincie de aandelen Nuon zou moeten vervreemden, vanuit het idee dat een overheid niet in commerciële energie-activiteiten moet deelnemen. De Staten krijgen het voorstel tot verkoop van de aandelen voorgelegd in de vorm van een voorgenomen besluit van het College, waarover de Staten wensen en bedenkingen kunnen uitspreken. Daarna zal het College een definitief besluit nemen.

Het definitieve besluit zal de provincie meedelen op een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Nuon, waarin alleen met ‘ja’ of ‘nee’ kan worden geantwoord. Amendering is niet mogelijk. Als tenminste aan 80 procent van de aandelen Nuon goedkeuring tot vervreemding wordt verleend, gaat de verkoop aan Vattenfall door.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement