Ondernemend Friesland nieuws

Zuidwesthoekgemeenten scoren goed in het Wmo-tevredenheidsonderzoek

Zuidwesthoekgemeenten scoren goed in het Wmo-tevredenheidsonderzoek
De Wmo-ondersteuning in de Friese zuidwesthoek is bovengemiddeld goed. Dit blijkt uit de resultaten van het Wmo-tevredenheidsonderzoek 2008. Aan dit onderzoek hebben zo’n 450 Wmo-cliënten in de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland,  Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel hun medewerking verleend, een zeer goede score. Voor het eerst zijn ook de mantelzorgers bij dit onderzoek betrokken.

 

Het onderzoek, uitgevoerd door het SGBO -een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau-, maakt deel uit van het landelijke tevredenheidonderzoek Wmo, waarbij resultaten van gemeenten met elkaar worden vergeleken.
 

Beoordelingen

Cliënten hebben een 7,5 gegeven voor de aanvraagprocedure. Het meest tevreden zijn ze over de behandeling bij de aanvraag, relatief minder tevreden over de wachttijd op een voorziening of hulp bij het huishouden na de toekenning. De hulp bij het huishouden scoort maar liefst een 8,1. Cliënten zijn het meest tevreden over de keuzemogelijkheden tussen de elf aanbieders. Cliënten zijn het minst tevreden over vervanging bij ziekte.

Het cijfer voor de hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, etc.) is een 7,6. Cliënten zijn zeer tevreden over de rolstoel. De verhuiskostenvergoeding scoort in de tevredenheid lager.

 

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de Wmo-raad. De bekendheid onder de respondenten is 35%. 85% van de cliënten is tevreden over de belangenbehartiging van de Wmo-raad.

 

Daarnaast is ook aandacht besteed aan de mantelzorger. 38% van de respondenten (mantelzorgers) geeft aan behoefte te hebben aan materiële en financiële steun. 65% van de respondenten geeft aan zich nooit oververmoeid te voelen. Wanneer er sprake is van oververmoeidheid komt dit vaak doordat er sprake is van een extra zorgtaak als mantelzorger voor een naaste. 63% van de mantelzorgers is 65 jaar of ouder.

 

Conclusie

De eindconclusie van het onderzoek is dat de Wmo-ondersteuning aan de verwachtingen van de cliënten voldoet. Uit de vergelijking met andere gemeenten blijkt dat de meeste resultaten hoger liggen dan de landelijke gemiddelden. De 8 gemeenten en de ISDzwf zijn bijzonder blij met de resultaten van het onderzoek en zullen hun uiterste best doen om de resultaten in 2009 nog beter te laten zijn.

 

 

Het volledige rapport is te vinden op de gemeentelijke websites, de website van de ISDzwf en www.wmozwf.nl.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement