Ondernemend Friesland nieuws

Noordoost Fryslân proeftuin voor nieuw Kabinet

Noordoost Fryslân proeftuin voor nieuw Kabinet

Zes regio’s gaan proeftuinen vormen waar het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het IPO de praktijk benutten om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. Deze proeftuinen zijn: Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, de regio's Eindhoven en Zwolle, Noordoost Fryslân en Zeeland. In deze regio’s worden in de praktijk de aanbevelingen van de Studiegroep Openbaar Bestuur getoetst. De regio’s kennen allemaal een eigen samenwerkingsverband: in Noordoost Fryslân is dat het Netwerk Noordoost (ANNO; waarin sinds 2012 ondernemers, overheden en maatschappelijke partijen samenwerken). Uiteindelijk moeten deze ervaringen leiden tot adviezen –over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur- voor het volgende kabinet.

Economische opgave

In het rapport 'Maak verschil' wordt gesteld dat de inhoud, de economische opgave, centraal moet staan. De aanbevelingen uit het rapport vragen nog om een toets aan de praktijk. In de proeftuinen wordt daarom onder meer gekeken naar hoe wetgeving meer ruimte kan bieden, hoe financiering beter kan aansluiten op regionale ontwikkelingen en welke vaardigheden publieke professionals nodig hebben om in een regio te opereren. Zodoende moeten de uiteindelijk voorgestelde maatregelen aansluiten bij de dagelijkse regionale praktijk.

 

Concrete ambities en nieuwe inzichten

De keuze van de regio’s is eind juni bekend gemaakt. In totaal hadden vijftien regio’s zich voor een proeftuin aangemeld. Bij het maken van een keuze is gekeken naar concreetheid van de ambities, ligging in Nederland en het verschil in opgaven, ook om zoveel mogelijk nieuwe inzichten op te doen. Zo staan de Metropoolregio Amsterdam en de regio Eindhoven voor diverse internationale opgaven, hebben Zwolle en Drechtsteden ieder hun eigen governance-opgave, heeft Noordoost Fryslân te maken met de gevolgen van bevolkingsdaling en aansluiting bij andere samenwerkingsverbanden en wil Zeeland de regionale economische structuur en werkgelegenheid versterken.

 

Samen met ondernemers, de Fryske Akademy, het Samenwerkingsverband Noord Nederland (het SNN) en ministeries wordt onze proeftuin verder uitgewerkt en ingevuld. De proeftuinperiode is vrij kort en wordt in februari 2017 afgesloten vanwege de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

 

15 november: regiobijeenkomst met thema economie

Op 15 november a.s. is de jaarlijkse regiobijeenkomst waar o.a. bij deze proeftuin wordt stilgestaan. Prof. dr. Pieter Tordoir presenteert hier de nieuwste cijfers en ontwikkelingen voor Noordoost Fryslân en de Fryske Akademy staat stil bij haar onderzoek naar de economische vitaliteit in deze regio. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Meer informatie volgt.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement