Ondernemend Friesland nieuws

Provincie en gemeenten in Noordoost Fryslân maken nieuwe afspraken over uitgifte bedrijventerreinen

Provincie en gemeenten in Noordoost Fryslân maken nieuwe afspraken over uitgifte bedrijventerreinen

De provincie Fryslân heeft met de gemeenten in Noordoost Fryslân nieuwe afspraken gemaakt over de aanleg van bedrijventerreinen in de regio. Met de ondertekening van het convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2018-2025 kunnen Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel vooreerst voldoen aan de groeiende vraag naar bedrijventerreinen in de regio.

Het vorige convenant uit 2010, toen nog zonder Ferwerderadiel in het regionale samenwerkingsverband, ging uit van een toename van meer dan 50 hectare aan bedrijventerreinen in Noordoost Fryslân. Onderzoek in opdracht van de provincie wees uit dat de vraag naar bedrijventerreinen in de periode tot 2025 lager zou uitvallen dan was voorzien: gemiddeld 3,4 hectare per jaar. Gedeputeerde Staten besloot daarop het convenant uit 2010 te herzien.


Gemeenten waren vanwege de economische en financiële crisis terughoudend met uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen. Alleen de gemeente Dongeradeel voegde de afgelopen jaren in Dokkum 9 hectare toe aan de bestaande voorraad.

 

Sterk toenemende vraag
De laatste jaren is er sprake van een sterk toenemende vraag naar bedrijventerreinen in de regio Noordoost Fryslân. Gemiddeld gaven gemeenten de afgelopen periode 3,58 hectare aan bedrijventerreinen uit. In 2017 ging het al om 8,9 hectare, terwijl er voor 2018 een uitgifte van minimaal 14 hectare wordt voorzien. Dit is onder andere een gevolg van de aantrekkende economie en de verbeterde infrastructuur. Daarnaast wordt verwacht dat de uitvoering van de Regiodeal, het sociaaleconomische stimuleringsprogramma voor de regio, een blijvende stimulans is voor Noordoost Fryslân. Om deze economische ontwikkeling van de regio niet te belemmeren, zijn er meer bedrijventerreinen nodig.

 

Ruim baan voor economische groei
In het nieuwe convenant wordt gesproken van een gemiddelde uitgifte van 5 hectare per jaar, in plaats van de huidige 3,4 hectare. Dat betekent dat er nieuwe ontwikkelingsruimte in de regio ontstaat van 17,9 hectare. Net als bij het vorige convenant ligt de focus op de belangrijkste regionale kernen: Dokkum, Burgum, Surhuisterveen, het cluster Kollum-Buitenpost en Feanwâlden. Daarnaast is er maatwerk mogelijk voor lokale, vaak kleinere bedrijven, zodat deze zich in het eigen dorp kunnen vestigen.

 

Evaluatie na twee jaar
De afspraken uit het convenant Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2018-2025 gelden in eerste instantie tot en met 2019. In het voorjaar van 2020 vindt een evaluatie plaats. Daarmee biedt het convenant ruimte om in te spelen op bijvoorbeeld de effecten van de Centrale As.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Juridisch specialist
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.