Ondernemend Friesland nieuws

Regiodeal ‘boost’ voor ‘Bruto Regionaal Product’ Noordoost Fryslan

Regiodeal Noordoost Fryslan

Ondernemers, onderwijs en overheden zetten zich in voor vitale economie en leefbaarheid in Noordoost Fryslan. Tijdens een drukbezochte Regiobijeenkomst op 17 juli in het Kennis- en Innovatiehuis Buitenpost tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost Fryslân de Regiodeal ‘Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in de versnelling’. De ondertekenaars spraken hiermee de ambitie uit om zich, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen in te zetten voor een vitale Noordoost Friese economie. Deze Regiodeal is hiermee de eerste die landelijk wordt ondertekend.

Een leven lang leren en partnerschap

Noordoost Fryslân heeft de ambitie om het Bruto Regionaal Product met € 400 miljoen in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een leven lang leren en partnerschap. Om deze ambitie te kunnen realiseren, wordt deze Regiodeal samen met de ondertekenaars uitgewerkt in een ‘versnellingsagenda’ voor de komende jaren. Hierin staan voorstellen zoals het stimuleren van innovatie en ondernemerschap en een betere aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt. Daarnaast willen veel mkb-ers meer samenwerken met kennisinstellingen, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd of de ingangen om dit van de grond te krijgen. Een kennismakelaar kan hierin een belangrijke rol spelen vanuit bijvoorbeeld het Kennis- en Innovatiehuis. Ook het oprichten van een Bouwcampus is één van de voorstellen.

 

Mijlpaal

Burgemeester Marga Waanders benadrukte dat de proeftuin Maak Verschil, waar de regio het afgelopen jaar deel van uitmaakte, de noodzaak om nog beter samen te werken duidelijk heeft gemaakt: vraag gestuurd en in wisselende coalities van partijen. “Het tekenen van de Regiodeal is een vorm van geregistreerd partnerschap, een serieuze zaak!”, aldus Waanders. Demissionair minister Plasterk van BZK liet in een videoboodschap weten dat deze ondertekening een mijlpaal is: “BZK ziet graag dat andere regio’s het voorbeeld van Noordoost Fryslân volgen en regionaal de opgaven aangaan.”

 

‘Undernimmersgeast en ynnovaasjefermogen’

 Gedeputeerde Johannes Kramer roemde de regio om haar perspectief en potentie: “Wat in potinsje sit hjir! Bygelyks op it mêd fan bou-iverigens. De ûndernimmersgeast en it ynnovaasjefermogen is hjir heech. Tink oan skipsmakkerij Barkmeijer dy’t in hiel ynnovatyf baggerskip op ierdgas bout.” Applaus klonk toen Kramer afsloot met de woorden: “Want sis no sels, at jo hjir yn Noardeast-Fryslân bedarje, wolle jo dochs nea wer oars? No, wêr kin ik tekenje?”

 

Extra zetje

Namens de ondernemers sprak Tom de Boer als voorzitter van de ONOF. Veel ondernemers hebben meegedaan met opstellen van de Regiodeal. “Ondernemers hebben soms een extra zetje nodig, daar zijn faciliteiten voor nodig. Bijvoorbeeld het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost. Wanneer er zoveel partijen tekenen, dan moet het goed komen!”, aldus De Boer. Frank van Hout, lid van het College van Bestuur van het Friesland College gaf namens het onderwijs aan dat ook het onderwijs soms een ‘schop onder de kont’ nodig heeft. Hij ziet de naam ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ graag gewijzigd in ‘samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt. “Het is belangrijk om elkaar bij de hand te nemen om de weg naar de toekomst te bewandelen.”

 

Tenslotte werd het Kennisportaal geopend door Henri Geursen, voorzitter van de Gouden Driehoek. “Voor ondernemers is het belangrijk ze weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Een eerste stap is nu gezet met de samenwerking tussen het Kennislab, de Kenniswerkplaats, het KEI en de nieuwe Gouden Driehoek. Zij werken nu al vanuit één loket in het KEI in Buitenpost”.

“Ik heb een grandioze middag gehad”, zegt Martin van der Veen, directeur van Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI). “Het weer zat mee, de opkomst was met tweehonderd man enorm en het draagvlak was geweldig. Gelukkiger kun je mij niet maken.” Van der Veen is met zijn organisatie met name verantwoordelijk voor het op stoom brengen van het traject innovatie en ondernemerschap. “We moeten nu aan de slag met de ketensamenwerking in de sectoren bouw, metaal en agro-food. Kortom: bedrijven met elkaar in contact brengen. Stalinrichters met ICT-ers, aannemers met energie-specialisten. Elkaar leren kennen, kennis opdoen en samenwerken.”

 

Foto’s: Binne-Louw Katsma

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement