Ruim 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de regio Noordoost-Fryslân

In de subsidieregeling zit ruim voldoende budget om ook dit jaar weer mooie projecten van toegevoegde waarde op te starten in de regio. Projecten kunnen maximaal 65% van de totale projectkosten gesubsidieerd krijgen. Voor de subsidiecategorieën tot €5.000 en van €5.001 tot €25.000 is in totaal € 500.000 subsidie beschikbaar voor 2022. Projecten zoals de kunstroute ‘Klei Kunst en Route’, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen historie en hedendaagse kunst ontvingen afgelopen jaar een subsidiebedrag en konden meteen van start.

Projectplannen met een subsidieaanvraag boven de €25.000 kunnen in de drie openstellingen per jaar een aanvraag indienen. Vanaf 17 januari tot en met 28 februari is de regeling wederom opengesteld voor grote aanvragen. In de eerste en ook tweede subsidieopenstelling van 2022 is ruim 5 miljoen beschikbaar voor projecten in de regio. Zo klopten ook Johannes Houtsma, Anke Bijlsma, Sjak Papma en Siebe Post van Stichting Vitale Waddenkust in september aan bij de Versnellingsagenda. Samen met It Fryske Gea en de Waddenvereniging gaan ze aan de slag met het project Gouden Gidsen Gilde.

Gouden Gidsen Gilde

Om de bijzondere verhalen en parels van het waddengebied zichtbaar te maken en de beleving te versterken wordt een opleiding opgezet voor het opleiden van enthousiaste gidsen in de regio. Via het online boekingssysteem kunnen toeristen en inwoners uit de regio eenvoudig een gids boeken in het gebied naar wens. De eerste stappen zijn al gezet en de verwachting is dat na de zomer de eerste pilotgroep deelnemers van start gaat.

De subsidieregeling Versnellingsagenda bestaat in totaal uit 6 businesscases. In de laatste periode van afgelopen jaar werden veel aanvragen gedaan vanuit de landbouwsector. In deze sector liggen veel kansen om toekomstbestendige landbouw mogelijk te maken. Voor zeker ook andere branches zoals de bouw, metaal, industrie of juist voor innovatieve start-ups is de regeling een uitkomst. Als een project aansluit bij de doelstellingen van één of meer van deze thema’s kan een aanvraag worden ingediend.

De adviseurs van Stichting Qop bieden begeleiding aan partijen met een goed idee voor de regio. Zij denken graag met u mee en koppelen ook partijen aan elkaar die elkaar kunnen versterken. Bekijk de mogelijkheden op www.qop.nl en bel gerust voor een vraag.

Vergelijkbare berichten