Samenwerking ELAN en Wetterskip Fryslân in De Harken

Het initiatief voor deze samenwerking ligt bij LTO-afdeling ABO en Wetterskip Fryslân. Samen met de agrariërs in het gebied is er een plan van aanpak gemaakt om de waterproblemen in De Harken op te lossen. De werkgroep, waarin de ABO, de agrariërs en Wetterskip Fryslân vertegenwoordigd zijn, heeft het plan naar de uitvoerende fase gebracht. De werkgroep vroeg vervolgens ELAN om de rol als overkoepelende uitvoerder voor de agrariërs op zich te nemen. Hiermee zijn de belangen en wensen van de agrariërs als collectieve groep geborgd.

Boerenverstand

Voorzitter van de werkgroep is ABO-bestuurslid Martin de Boer: ‘Boerenverstand en technische kennis van water reiken elkaar de hand. We hebben als werkgroep ons best gedaan om een goed plan te maken en we zijn blij dat we met dit samenwerkingscontract tussen ELAN en Wetterskip Fryslân de volgende stap kunnen zetten naar de uitvoering. ELAN speelt hierin voor ons als agrariërs een belangrijke rol.’ Een rol die overigens niet helemaal nieuw is voor het collectief van agrarische natuurverenigingen in Zuidoost-Fryslân. ‘We hebben ook bij de groenblauwe diensten op twee andere plekken in Weststellingwerf een soortgelijke rol. Ik vind het belangrijk dat de uitvoering plaatsvindt door mensen die al vanaf het begin betrokken zijn bij het plan ’, aldus ELAN-voorzitter Wilco de Jong.

Samen werken

Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, zet graag de handtekening onder het samenwerkingscontract. Marian Jager: ‘ELAN en Wetterskip Fryslân hopen dat deze ondertekening het begin is van een nieuwe vorm van samenwerken, waarbij beide partijen een rol vervullen die inspeelt op ieders wensen en belangen in het gebied zowel individueel als maatschappelijk.’

Foto-onderschrift: Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, en Wilco de Jong, voorzitter van het collectief van agrarische natuurverenigingen in Zuidoost-Fryslân ELAN, zetten hun handtekening onder een samenwerkingscontract. Een mooi moment in een bijzondere samenwerking.

Delen via

Vergelijkbare berichten