Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort Groenewegen Advocaten en Notarissen Advocaten en Notarissen

Groenewegen Advocaten en Notarissen zijn OF's specialist. Afwisselend zullen de medewerkers hun kennis en ervaring uit hun vakgebied delen met MKB Friesland. Het werk van advocaten en notarissen is niet bepaald eenvoudig te doorgronden. Het recht is als een dichtbegroeid bos, waarin je gemakkelijk verdwaalt. Je hebt een gids nodig die de juiste paadjes kan wijzen. Groenewegen Advocaten en Notarissen wil met hun eigen specialistenpagina iets meer licht in deze duisternis brengen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het kantoor te Heerenveen via 0513-655555 of kijk op www.groenewegenadvocaten.nl voor meer informatie over ons kantoor en werkwijze.

Schuldsaneringsregeling en eigen woning

De nachtmerrie voor iedere ondernemer: jaren lang op een houtje bijten, toch doorgaan met de onderneming omdat de schulden van de onderneming na staking daarvan helemaal nooit meer terugbetaald kunnen worden. En dan ook nog die eigen woning.

 

Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor ondernemers in zo’n situatie terecht komen. Hoe het ook zij: veel ondernemers laten vervolgens de angst voor een openbare verkoping van de woning (te) zwaar meewegen bij de keuze om de onderneming – tegen de verdrukking in – voort te zetten of om ermee te stoppen.

 

Voor particuliere ondernemers (eenmanszaak, vennoten in een VOF) geldt dat zij, in een problematische schuldensituatie, in plaats van in staat van faillissement te worden verklaard, gebruik kunnen maken van een schuldsaneringsregeling. Die schuldsaneringsregeling is vergelijkbaar met een faillissement, met dien verstande dat de schuldenaar na een saneringstermijn van drie jaren een schone lei ontvangt, zodat hij niet langer door zijn schuldenpakket wordt gehinderd. In plaats van een curator benoemt de rechtbank een bewindvoerder die toezicht houdt op een goed verloop van de schuldsaneringsregeling. Het is de bewindvoerder die, in overleg met de hypotheekhouder, onderzoekt of het tot verkoop van die woning moet komen of niet. Op die beslissing zijn meerdere factoren van invloed.

 

De hypotheekhouder neemt in een schuldsaneringsregeling een bijzondere positie in. Zij kan haar recht van hypotheek uitoefenen alsof er geen schuldsaneringsregeling gaande is. De schuld aan de hypotheekhouder valt niet onder de schone lei, zodat de hypotheekhouder – mits de rentebetalingen worden voortgezet – geen enkel redelijk belang heeft om tot openbare verkoping van de woning over te gaan.

 

Voor de schuldsaneringsregeling hoeft dit ook geen probleem te zijn, mits er bij verkoop geen (grote) overwaarde valt te verwachten en de met behoud van de woning gepaard gaande woonlasten redelijk zijn.

 

De ontwikkelingen op de rentemarkt hebben er de laatste jaren toe geleid dat de financieringslasten van de woning steeds lager zijn geworden. Voorts geldt dat de belastingdienst de belastingteruggaven voor hypotheekrenteaftrek tijdens de schuldsaneringsregelingsregeling niet (meer) mag verrekenen met haar openstaande vorderingen.

 

De ontwikkelingen op de woningmarkt hebben er bovendien toe geleid dat er veelal nauwelijks sprake meer is van overwaarde op de woning. Ten slotte heeft de ontwikkeling in de markt van huurwoningen ertoe geleid dat er nauwelijks goedkope huurwoningen beschikbaar zijn.

 

Aldus komt het steeds vaker voor dat een woning, waarvan de woonlasten de lasten van een (particuliere) huurwoning evenaren, tijdens een schuldsaneringsregeling niet wordt verkocht, en hoeft de woonsituatie van de ondernemer in zwaar weer geen belemmering te zijn om een sanering te overwegen.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s bij Groenewegen Advocaten & Notarissen.

 

Ton van Geenhuizen, bedriijfsadviseur/bewindvoerder

 

Kijk voor alle columns van Groenewegen Advocaten en Notarissen op  hun eigen OF specialistenforum

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement