Ondernemend Friesland nieuws

Sluitende begroting 2017 gemeente Kollumerland met ruimte voor ambities

Sluitende begroting 2017 gemeente Kollumerland met ruimte voor ambities

Het college van burgemeester en wethouders van Kollumerland c.a. heeft zijn derde begroting uit de huidige bestuursperiode aangeboden aan de gemeenteraad. Een sluitende begroting, die ruimte biedt voor ambities. Inkomsten en uitgaven staan in een gezonde verhouding tot elkaar.

Wethouder Jelle Boerema (o.a. Financiën): “Onze begroting is op orde zonder dat dit ten koste gaat van voorzieningen voor de inwoners. Dat blijft nog steeds een forse opgave! Als college zetten we ons in om Kollumerland c.a. aantrekkelijk te houden voor inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers, maar wél binnen de financiële mogelijkheden. Door keuzes te maken en ons te houden aan strakke financiële kaders, kunnen we een evenwichtige begroting presenteren. Ondanks grote kortingen van het Rijk op het sociaal domein zijn we in staat gebleken de rust, soliditeit en solidariteit te behouden”.

 

Lokale lasten

De verhoging van de OZB-tarieven in verband met inflatiecorrectie bedraagt 0,9%. Wij realiseren ons dat veel van onze inwoners het al lastig genoeg hebben, daarom willen we alleen de inflatiecorrectie toepassen. De afvalstoffenheffing daalt met 7,5%. De tarieven voor de rioolheffing worden, conform het verbreed gemeentelijke riolerings- en waterketenplan (VGRP), verhoogd met 3,1%. Alles met elkaar betekent dit dat de lokale belastingdruk voor de meeste huishoudens licht daalt en voor een kleine groep huishoudens gelijk blijft.

 

Langere termijn

Ook voor de langere termijn is het college optimistisch. De samenwerking met de samenwerkingspartners Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel gaat schaalvoordelen opleveren. De samenwerking heeft tot doel te komen tot kwaliteitsverbetering, een nog betere dienstverlening, de kwetsbaarheid te verminderen en de kostenbeheersing te verhogen.

 

Gemeenteraad

De begroting is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Deze bespreekt de begroting op 27 oktober in de begrotingscommissie en stelt de definitieve begroting vast in zijn vergadering van 3 november. De stukken zijn te vinden op de website, via gemeente à politiek à raadsinformatie à november 3.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement