Sneek Promotion maakt Waterpoorters 2012 bekend

Matthie Silvius-Van der Linden wordt benoemd op grond van haar jarenlange vrijwillige werkzaam− heden als o.a. bestuurslid, schrijfster en speelster voor de Stichting Bonte Sneeker Avond, regeltante voor de Openluchtcomité’s van Teater Snits zoals de Fanfare!, Goudsjeblom en Poddekrûd en een nieuw openluchttheaterstuk in de maak i.s.m. De Sneker Pan, bestuurslid en speelster van Toanielselskip Teater Snits, mede oprichtster van provinciaal toneelgezelschap Toanielselsip Probe en diverse activiteiten voor de postduivenvereniging L’Estafette Sneek, Blauhuster Dakkapel en de Rooms Katholieke Kerk waaronder ook het (mede)schrijven/regisseren van de St. Martinus Revue t.g.v. het 125-jaar bestaand van de St. Martinuskerk.

Jacob Boonstra is jarenlang bestuurslid en penningmeester voor de Vereniging van Sneeker Zakenlieden (VSZ) en is binnen de VSZ ook actief in diverse commissies, zoals de sfeer-en verlichtingscommissie, Sint Nicolaasintochtcommissie, voorzitter en penningmeester van het Cultureel Festival Ut Sneek, bestuurslid Stichting Duurzaam Vervoer Centrum Sneek, bestuurslid van de Stichting Ondernemersfederatie SúdWestFryslân en van ondernemersfonds Binnenstad Sneek. Sinds 1997 is hij secretaris en penningmeester voor de Himmeldeicommissie in Sneek, is penningmeester van Stichting Dicky van der Werffonds en voor de Stichting Exploitatie en Onderhoud Sportaccommodaties Sneek. Verder heeft hij sinds 1992 diverse secretaris−, bestuurs- en leidinggevende functies speltakken uitgevoerd bij Zeeverkennersgroep “Tibrag” te Sneek, is zeilexaminator CWO Scouting Regio Friesland en verzorgt activiteiten voor Stichting Voorzieningen Conventschool. In het verleden heeft Jacob Boonstra vrijwillige activiteiten gedaan voor Scouting Centrum Sneek te Sneek en  Tennisvereniging “Nomi” in Sneek. Jacob Boonstra is tevens mede vennoot van Bent Accountants.

Op 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen die zich verdienstelijke hebben gemaakt voor Sneek benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien wordt ieder jaar een aantal Sneekers gehuldigd, die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeente. De Waterpoorters ontvangen bij hun benoeming een gouden Waterpoortspeld en een oorkonde.

Delen via

Vergelijkbare berichten