Ondernemend Friesland nieuws

Studenten helpen boeren Noordoost Fryslân

Studenten helpen boeren

Sinds september gaan 140 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College voor zo’n veertig boeren uit Noordoost Fryslân de Kringloopwijzer invullen. Ze doen dit in opdracht van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden, in samenwerking met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân.

Kringloopwijzer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) streeft ernaar om de kringloop tussen bodem, voer, koeien en mest te sluiten en de benutting van nutriënten te vergroten. Het invullen van de Kringloopwijzer maakt inzichtelijk hoe een melkveehouderijbedrijf scoort op efficiëntie van stikstof en fosfaat. Ook berekent het programma  de gewasopbrengsten van het land. Maar het geeft ook inzicht in de organische stof opbouw of afbraak op het bedrijf.

 

Kringloopschema Studenten helpen boeren

 

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

Zo’n dertig boeren binnen de vereniging NFW lopen landelijk voorop op het gebied van kringlooplandbouw. De vereniging NFW wil niet alleen deze voorlopers (blijven) stimuleren maar de kennis en kunde ook beschikbaar maken voor hun andere leden. Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen en uitdragen van kennis. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is actief betrokken bij de verspreiding en ontwikkeling van de kennis rondom dit onderwerp, onder andere door het bij elkaar brengen van alle partijen.

 

Kringlooplandbouw is één van de ontwikkelingen in Noordoost Fryslân waar de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân bij betrokken is. Het doel van deze organisatie is de versterking van de regio door kennisvragen uit de regio te koppelen aan onderwijs en onderzoek. Wilt u meer weten over wat de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân doet of wat ze voor u kunnen betekenen? Check dan de website.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement