Het succesvolle denken en doen van W2N engineers

W2N is een familiebedrijf, dat twintig jaar geleden is opgericht door Fred Wiersum. Huidige eigenaars zijn Rinse en Freerk Wiersum (zijn zoons) en Jan Marten van der Reest en Robert van Althuis. Het dienstenpakket van W2N varieert van het maken van schetsontwerpen in de initiatiefase tot en met bouwtoezicht tijdens de uitvoering, zowel in mono- als in multidisciplinaire projecten. Ook het aanvragen van vergunningen, subsidies en assistentie bieden bij bedrijfsverplaatsing behoort tot de taken. “Op basis van kennis en ervaring geven we een praktische invulling aan de wensen van onze opdrachtgevers”, zegt Freerk Wiersum. “We hebben bovendien goede contacten met architecten om een architectonisch ontwerp te maken van een bouwwerk.” De meerwaarde van het bureau schuilt volgens Wiersum in de brede kennis en de ruime ervaring in verschillende segmenten van het vak, waardoor men een project integraal in goede banen kan leiden. “Dat komt de kwaliteit ten goede en het is uiterst efficiënt. Vergeet niet dat de constructieve en bouwfysische invulling van een bouwplan veel invloed hebben op de bouwkundige uitwerking. Wanneer alle facetten door één adviserende partij op elkaar worden afgestemd, dan wordt een optimaal resultaat bereikt.”

Bevingsbestendig

Een nieuwe activiteit van het bureau heeft te maken met bevingsbestendigheid. Het ontstaan ervan heeft een persoonlijk tintje. Wiersum: “Mijn broer, en mede-eigenaar van W2N, Rinse woont in Groningen. De aardbeving bij het dorp Huizinge in 2012 maakte grote indruk op hem. Het was de krachtigste beving die ooit is gemeten in de provincie Groningen. Het thema aardbeving liet hem ook als ingenieur niet los. Het heeft geresulteerd in de oprichting van een tweede vestiging van ons bureau in Groningen, waar inmiddels 15 bouwkundigen/ constructeurs full time bezig zijn met het veiliger maken van de omgeving. Hier zijn specialisten bezig met het inspecteren van gebouwen op risicovolle gebouwelementen, het uitwerken van maatregelen om bestaande gebouwen bevingsbestendiger te maken en het uitrekenen en ontwerpen van bevingsbestendige nieuwbouwprojecten.

Economisch en doordacht

Voor elk bouwproject is een goed doordachte constructie van essentieel belang, zo vervolgt Robert van Althuis. “Dat is zó fundamenteel. Doordachte constructieve ontwerpen die ook economisch aantrekkelijk zijn, daar gaat het om. Een eerste opzet van een constructie kunnen we snel leveren, zodat de opdrachtgever meteen verder kan met tekenen en/of begroten. Een deel van de berekeningen wordt met de hand uitgevoerd, maar we beschikken ook over up to date rekenprogrammatuur voor hout-, staal- en betonconstructies. Verder werken we met specialistische BIM-software (Tekla en Revit). Dat zijn perfecte programma’s voor het berekenen en tekenen van constructies.” Naast constructie spelen ook bouwfysica en duurzaamheid een grote rol. Zo beoordelen de bouwfysische adviseurs van W2N het ontwerp van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen op het gebied van brandveiligheid, energiezuinigheid, geluidwering, daglicht en luchtverversing. Ten aanzien van duurzaamheid is toekomstgericht bouwen het leidende thema. Hierbij draait het om energiezuinig ontwerpen (energiebesparing, verhoging woon- en verblijfcomfort, verbeteren binnenklimaat).

W2N Engineers KPN Datacenter

KPN Datacenter

W2N heeft inmiddels ook veel ervaring in het engineeren en realiseren van Datacenters. Het bureau was onder andere betrokken bij het tiende datacenter van KPN, op de High Tech Campus in Eindhoven. “Dit is het eerste Tier IV-datacenter in Nederland”, zegt Wiersum. “Tier IV is wereldwijd de hoogst haalbare norm voor datacenters. Dat betekent grote zekerheid van de continuïteit van bedrijfsprocessen voor de gebruiker. Zij kunnen hun eigen servers in het datacenter van KPN plaatsen, die deze dan voorziet van stroom, koeling en een onderkomen in een veilig pand. Verder is het datacenter Cradle to Cradle gebouwd en duurzaam in gebruik. De computerlocatie gebruikt 100 procent duurzaam opgewekte groene energie en voor de koeling wordt gebruikgemaakt van de warmte-ring, die al op de campus aanwezig is. Alle restwarmte van het datacenter gaat via diezelfde ring naar de andere gebouwen op de campus. Daarmee is dit datacenter niet alleen CO2 neutraal, maar zelfs CO2 negatief. Het is natuurlijk prachtig en eervol als je aan zo’n mooi project mag meewerken.”

Delen via

Vergelijkbare berichten