Ondernemend Friesland nieuws

Ruim tien miljoen voor agrarische projecten die bijdragen aan betere waterkwaliteit

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen gezamenlijk 10,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten vanuit de landbouw die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.  Gedeputeerde Sietske Poepjes, waterschapsbestuurder Marian Jager-Wöltgens en bestuurslid Tineke de Vries  van LTO Noord ondertekenden daartoe vandaag, vrijdag 4 november, een overeenkomst.

Naast het verminderen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen komt de inrichting van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van groene zuiveringen in bepaalde watergangen voor vergoeding in aanmerking. Hierbij is ook ruimte voor een combinatie met klimaatmaatregelen, zoals het creëren van extra waterberging. 

De drie partijen streven naar een optimale mix van maatregelen voor zowel boerenerf, bodemgebruik als inrichting van vaarten en sloten. Het geld gaat bij voorkeur naar gebiedsgerichte projecten waarbij meerdere agrariërs samenwerken. Lokaal maatwerk is een belangrijk uitgangspunt.

 

Deltaplan en Schoon Erf

De middelen dragen bij aan het uitvoeren van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), opgesteld door LTO Nederland en de Unie van Waterschappen. Hierbij neemt de land- en tuinbouwsector zelf het initiatief voor projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem gekoppeld aan een duurzame bedrijfsontwikkeling. Bijvoorbeeld het project ‘Schoon erf, schoon water’. Hiermee willen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Agrarische Jongeren Friesland in de periode tot 2021 de afspoeling van stoffen zoals fosfaat en stikstof van erven van melkveebedrijven in Fryslân met 80 procent verminderen.

 

Europese bijdrage

De 10,3 miljoen maakt onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen waarover vandaag afspraken zijn gemaakt.  In totaal komt daarmee voor de komende vijf  jaar, 34 miljoen euro beschikbaar voor waterdoelen in Friesland. Daarvan is 17 miljoen euro aan co-financiering afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement