Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort Groenewegen Advocaten en Notarissen Advocaten en Notarissen

Groenewegen Advocaten en Notarissen zijn OF's specialist. Afwisselend zullen de medewerkers hun kennis en ervaring uit hun vakgebied delen met MKB Friesland. Het werk van advocaten en notarissen is niet bepaald eenvoudig te doorgronden. Het recht is als een dichtbegroeid bos, waarin je gemakkelijk verdwaalt. Je hebt een gids nodig die de juiste paadjes kan wijzen. Groenewegen Advocaten en Notarissen wil met hun eigen specialistenpagina iets meer licht in deze duisternis brengen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het kantoor te Heerenveen via 0513-655555 of kijk op www.groenewegenadvocaten.nl voor meer informatie over ons kantoor en werkwijze.

Uw bedrijf en de Omgevingswet

Wanneer u uw bedrijf wilt uitbreiden of veranderen, dan vraagt u daarvoor een zogeheten omgevingsvergunning aan bij de gemeente. De gemeente toetst dit aan het bestemmingsplan. Afhankelijk van de uitslag daarvan, krijgt u wel of geen vergunning.

 

Het kan zijn dat de gemeente vindt dat er een vergunning kan worden verleend, terwijl uw idee in strijd is met het bestemmingsplan. Andere mogelijkheden zijn dat het bestemmingsplan de omgevingsvergunning toestaat, maar dat u bijvoorbeeld de benodigde milieuvergunning niet kunt krijgen. Vaak ontstaat er dan een overlegsituatie om te kijken welke aanpassingen voor het kunnen afgeven van een omgevingsvergunning nodig zijn.

 

Soms moet de gemeente eerst het bestemmingsplan wijzigen, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het bestemmingsplan ervan uitgaat dat u uw bedrijf mag vergroten met 20 bij 50 meter en maximaal 6 meter hoog. Dat is zo vastgelegd omdat rondom uw bedrijf de omwonenden destijds geen grotere bebouwing accepteerden. U wilt uw bedrijf vergroten met 30 bij 60 meter. Inmiddels is een aantal van die omwonenden vertrokken, op twee na, en heeft het gebied waar uw bedrijf is gevestigd een heel ander karakter gekregen. De gemeente is daarom bereid het bestemmingsplan te wijzigen, maar moet dit ter inzage leggen voordat een vergunning kan worden afgegeven. De nog aanwezige omwonenden, maar misschien ook andere belanghebbenden, kunnen bezwaar maken. Soms worden die gegrond verklaard en wordt de vergunning geweigerd. Soms gebeurt dat niet, maar vinden de omwonenden dat zij worden benadeeld doordat zij minder uitzicht krijgen of hun woning minder waard wordt. Zij willen financieel worden gecompenseerd en vorderen planschade. De planschade wordt onafhankelijk vastgesteld en u weet vooraf niet voor welk bedrag u wordt aangeslagen als de gemeente bepaalt dat u voor die schade zelf opdraait. Het is daarom verstandig om zelf vooraf zo’n verkenning te doen bij uw buren of andere belanghebbenden. Als de verhoudingen vooraf al niet erg goed zijn, kan het verstandig zijn om daarvoor een onafhankelijke derde, een mediator, in te schakelen. Die kan voor u de verkenning doen en, als die gespecialiseerd is in milieu en ruimtelijke ordening, u ook adviseren in uw overleg met de gemeente.

 

Momenteel zijn alle gemeenten bezig met de invoering van een nieuwe wet, de Omgevingswet. Die treedt binnen een paar jaar in werking. In deze wet worden aanvragers van een omgevingsvergunning geacht zelf de verkenning te doen waarbij geïnventariseerd wordt welke belanghebbenden gedupeerd (kunnen) worden door uw initiatief. Daarbij moet u  de vraag beantwoorden hoe u daarmee denkt om te gaan. De Omgevingswet vraagt dus een actieve opstelling van u vooraf. Dat is belastend, maar kan het proces ook aanzienlijk versnellen omdat de gemeente bij weinig te verwachten bezwaren de procedure sneller kan doorlopen. Een onafhankelijke derde kan vooraf met u nagaan welke belanghebbenden bezwaar kunnen hebben tegen uw initiatief en wat u daar aan kunt doen. Hij kan, samen met u en andere belanghebbenden, kijken binnen welke grenzen tot een oplossing kan worden gekomen. Ons kantoor kan u daarbij uitstekend van dienst zijn.

 

Ook voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nu de economie weer aantrekt en er snel ingespeeld moet worden op veranderende marktomstandigheden, kan het verstandig zijn onafhankelijke deskundigheid in te schakelen bij plannen voor uitbreiding of verhuizing van uw bedrijf om alvast verkenningen te doen naar te verwachten problemen met andere belanghebbenden.

 

Frans Bouwers, registermediator bij Groenewegen Advocaten. Tevens lid van de Vereniging Mediators in Milieu en Ruimtelijke Ordening.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s op bij Groenewegen Advocaten & Notarissen in Heerenveen.

 

Kijk voor alle columns van Groenewegen Advocaten en Notarissen op hun eigen OF specialistenforum.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement