Ondernemend Friesland nieuws

Veel lof van Inspectie voor Friesland College

Veel lof van Inspectie voor Friesland College

‘De student, zijn mogelijkheden en zijn toekomstige beroep staan écht centraal binnen het Friesland College. Zo is iedereen welkom en worden geen drempels opgeworpen… Studenten krijgen allemaal een kans.’ In een rapport over de instelling oordeelt de Inspectie van het Onderwijs erg positief over de staat van het Friesland College.

De inspecteurs zagen, zo stellen zij in het maandag vastgestelde rapport, een instelling ‘met een duidelijke visie op onderwijs en leiderschap die in alle lagen van het Friesland College wordt beleefd en ingezet. Deze visie is gericht op het verzorgen van onderwijs vanuit en mét de praktijk.’

 

Ondernemend en professioneel

Dat praktijkgestuurd leren levert uitdagend en goed onderwijs op. Het Friesland College is dan ook een ‘ambitieuze ondernemende en professionele organisatie, waar innovatie snel een plek kan krijgen. Het delen van kennis is op alle niveaus zichtbaar’.

De kwaliteit van het onderwijs wordt volgens de Inspectie nauwlettend gevolgd. ‘Het sterk onderwijskundige leiderschap is zichtbaar vanuit het college van bestuur en de directeuren. We hebben geconstateerd dat sturing en elkaar aanspreken vanuit de visie met concrete ambities en doelen op onderwijs de dagelijkse praktijk is.’

De inspecteurs - die zich kritisch maar open opstelden - zagen binnen de instelling een ‘cultuur van openheid en transparantie, waarin elkaar de spiegel voorhouden en elkaar aanspreken (feedback) de norm is.’ Hierin speelt de studentenraad een serieuze rol en is de Raad van Toezicht volop betrokken bij de ontwikkelingen.

 

Praktijkroute  

Enthousiast zijn de inspecteurs over de praktijkroute van Friesland College-onderdeel School voor Zorg, Service & Welzijn bij ZuidOostZorg: ‘Studenten voelen zich serieus genomen, groeien in zelfstandigheid/volwassenheid en zijn intrinsiek gemotiveerd. Wij zagen een opleiding met zeer tevreden studenten, praktijkopleiders, docenten en management.’ De opbouw van de programma’s is uitstekend, oordeelt de Inspectie. ‘Het eigenaarschap voor kwaliteit is groot bij alle betrokkenen. Het management geeft krachtige sturing, toont onderwijskundig leiderschap en heeft een visie. Docenten en praktijkopleiders zijn deskundig, gemotiveerd en betrokken.’

 

Maatwerk

Ook over andere opleidingen is de Inspectie lovend. Over de praktijkroute Servicemedewerker gebouwen bijvoorbeeld, die nog in opbouw is maar al ‘optimaal maatwerk in het programma’ biedt. De Inspectie beoordeelt alles als voldoende, behalve de studieloopbaanbegeleiding door praktijkbegeleiders in de bedrijven. Hierin moet de school meer doen.

 

Bij de opleiding Bedrijfsadministrateur is alles positief, dankzij het vaardig en betrokken team dat binnen de leereenheden ‘ambitieuze en realistische keuzes maakte’.

De opleiding Game Artist krijgt lof voor de sterke banden met het werkveld. Ook hier alles in orde, met onder meer een pluim voor de coaching. Wel moet de opbrengst - jaarresultaat en diplomaresultaat - nog omhoog, maar de inspectie verwacht dat dit snel het geval is. In de opleiding Sport- en bewegingsleider zagen de inspecteurs een ‘betrokken en bevlogen team’, dat een gevarieerd en uitdagend onderwijsprogramma biedt. Het gevolg: ‘De studenten voelen zich gekend, uitgedaagd en gesteund.’  Wel had de Inspectie hier kritiek op de kwaliteitsborging en de examinering, waarin te weinig sprake is van een onafhankelijke beoordeling.

 

Vertrouwen

Al met al heeft de Inspectie vertrouwen in een mooie toekomst voor het Friesland College. En in het systeem en innovatiekracht van de praktijkroute… Soms is het zoeken. Maar: ‘Wij zien dat opleidingen die al langer zijn vormgegeven als praktijkroute een juiste balans gevonden hebben tussen beroepspraktijkvorming en begeleide onderwijstijd in de praktijk.’

 

En: ‘We hebben gezien dat de ‘FC-cultuur’ en de onderlinge afspraken werkelijk leven in de organisatie. Het management is erop gericht medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Aan deskundigheidsbevordering geeft het Friesland College ruim baan.’

Liesbeth Vos, voorzitter van het College van Bestuur, is vanzelfsprekend blij met het rapport: “We hebben wel andere tijden meegemaakt. Dit is een heldere erkenning voor de koers, die we steeds weloverwogen zijn blijven varen in de inrichting van ons onderwijs. Het werkt… En hierin heeft iedereen een aandeel.”

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement