Ondernemend Friesland nieuws

Verkoop vliegveld Drachten

De gemeenteraad heeft in december 2014 besloten om het vliegveld, onder voorwaarden, te verzelfstandigen. De raad vindt het exploiteren van een vliegveld geen gemeentelijke taak. De afgelopen tijd heeft  RoyalHaskoningDHV (RHDHV) in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de verzelfstandiging van het vliegveld. Welke scenario's zijn denkbaar en welke juridische haken en ogen zitten daar aan vast? 

Scenario's

RHDHV beschrijft de voors en tegens van twee scenario's: verkoop en concessie. Bij verkoop komt de exploitatie van het vliegveld geheel voor rekening én risico van de koper. De gemeente heeft dan geen financiële verplichtingen meer ten aanzien van de exploitatie van het vliegveld en loopt dus ook geen risico. Maar bij verkoop heeft de gemeente ook geen zeggenschap meer over de exploitatie en gebruik van de gronden. De gemeente kan hierdoor na verkoop geen invloed hebben op het halen van de doelstellingen die in december 2014 door de raad zijn vastgesteld.

Bij het scenario van concessie sluiten gemeente en de nieuwe exploitant een concessieovereenkomst. In deze overeenkomst staan de verplichtingen voor het gebruik en de exploitatie van de gronden zoals de raad die heeft vastgesteld. Op deze manier houdt de gemeente grip op de ontwikkeling van het vliegveld. De gronden blijven eigendom van de gemeente. Exploitatie van het vliegveld binnen de randvoorwaarden lijkt echter lastig. Het is heel aannemelijk dat een marktpartij de exploitatie niet rond krijgt en bij de gemeente aanklopt voor extra geld.

 

Verkoop (onder voorwaarden)

Het college van burgemeester en wethouders wil het vliegveld verkopen. Blijvende sturing van de gemeente vinden ze niet noodzakelijk. Als de gemeenteraad besluit om bij verkoop van het vliegveld toch voorwaarden te stellen (bijvoorbeeld dat het vliegveld een bijdrage moet leveren aan de lokale economie en recreatie en toerisme), is er sprake van een overheidsopdracht. In dat geval moet de verkoop een aanbestedingsprocedure doorlopen.

Er moet ook een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld voor het huidige vliegveld. Als de bestemming 'vliegveld' blijft, moet de Provincie ook een nieuw Luchthavenbesluit nemen.

 

Hoe verder?

Het rapport van RHDHV, en de wens van het college om het vliegveld te verkopen, worden naar verwachting over twee weken besproken in de gemeenteraad. Bij een positief raadsbesluit worden de voorbereidingen voor verkoop en de bestemmingsplanprocedure gelijktijdig gestart. Verkoop van het vliegveld zal niet eerder dan in het eerste of tweede kwartaal van 2017 plaats vinden.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement