Ondernemend Friesland nieuws

Vitaliteit: een gezonde werkomgeving en goede werk-privébalans

Vitaliteit: een gezonde werkomgeving en goede werk-privébalans

Vitaliteit, we horen er steeds meer over. Het betekent letterlijk levenskracht, maar wij merken dat het begrip door Friese mkb-ondernemers op verschillende manieren wordt opgepakt en uitgedragen. Waar het voor de één vooral het bruisen van energie inhoudt en mentale veerkracht, koppelt de ander er een meer fysieke betekenis aan en komen zaken als ergonomisch werken en fitte en vitale werknemers om de hoek kijken. We vroegen vier Friezen die in hun werk met vitaliteit te maken hebben, wat het voor hen inhoudt: zakelijk én privé.

Heeft vitaliteit voor jou een mentale of vooral fysieke betekenis?

Marlies Krikke, vitaliteits- en gezondheidsdeskundige bij ArboNed: “Beide. Je fit en vitaal voelen kan zijn dat je je gezond voelt, een goede conditie hebt en weinig ziek bent, maar ook dat je lekker in je vel zit en een goede balans hebt tussen werk en privé. En gezond gedrag ontwikkelen doe je vooral door mentaal de knop om te zetten en gezondere keuzes te maken.”

Rutger Bennink, vitaliteitsconsulent bij De Friesland zorgverzekeraar: “Inderdaad beide: het één kan namelijk niet zonder het ander. Ze beïnvloeden elkaar. Als ik mentaal vastloop, kan ik dat door fysiek bezig te zijn oplossen en terug in balans brengen. Andersom geldt dat ook.”

Joan Boelens, directeur van BCL Actief: “Vitaliteit betekent zelfs meer. Levenslust wordt bepaald door de volgende zes pijlers: fysiek, mentaal, zingeving, gelukbeleving, sociaal-maatschappelijke participatie en de werkmonitor in de vorm van ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.”


Wat betekent vitaliteit voor jezelf?

Hadi Smedema, ergonomisch adviseur bij Health2Work: “Voor mij betekent het een gezonde werk-privébalans. Als werkgever goed voor je personeel zorgen en dat de werknemer ook goed voor zichzelf zorgt. Denk aan gezond eten en voldoende beweging.”

 

Rutger Bennink: “Bij mij persoonlijk gaat het vooral om energie, mijn persoonlijke ontwikkeling en het vinden van een balans voor mijzelf. Fit en gezond zijn en daarmee mogelijkheden in het leven creëren. Ik presteer beter en ben ook een betere collega en partner als ik vitaal ben.

 

Dat besef had ik een flink aantal jaren geleden al. Vanuit mijn studie heb ik leren werken en denken in preventie. Na mijn studie ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, waarmee ik mij richt op vitaliteitsbevordering door individuen te helpen bij het zelf nemen van de regie over hun leven en leefstijl. En dat doe ik nu bij De Friesland.”

Joan Boelens: “Op het moment dat ik hoog scoor op de zes pijlers van positieve gezondheid mag ik spreken van een situatie waarin sprake is van een krachtig functioneringsvermogen. Mijn mate van vitaliteit hangt dus voor het belangrijkste deel af van mijn leefstijl en mijn balans werk/privé.”

Marlies Krikke: “In mijn functie ben ik bezig om bedrijven en medewerkers zich bewust te maken van hun eigen gezondheid, vitaliteit, en wat ze daarin nog beter kunnen doen. Zelf probeer ik vooral meer te bewegen en gezond te eten en daarnaast voldoende te ontspannen.”


Speelt vitaliteit een grote rol binnen jouw organisatie?

Rutger Bennink: “Vitaliteit speelt sinds een aantal jaren een steeds grotere rol binnen onze organisatie. We zien als zorgverzekeraar dat de kosten voor de zorg alsmaar toenemen. Dat heeft met demografische ontwikkelingen te maken; we worden ouder en het aantal chronisch zieken neemt toe. De wijze waarop we in onze westerse cultuur zijn gaan leven en werken helpt ook niet mee.

 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom denken en werken we vanuit preventie. De Friesland heeft al een aantal jaren geleden een bewuste koerswijziging ingezet om diensten op het gebied van preventie en vitaliteit op te zetten. Dat is ook de reden waarom mijn functie in het leven is geroepen. Ik richt me op de zakelijke markt, waarbij ik beleid en diensten ontwikkel op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en hun medewerkers.”

Marlies Krikke: “Ja, als ArboNed zijn we steeds meer gericht op preventie van ziekte, steeds meer gericht op vitaliteit én op duurzame inzetbaarheid van onze klanten. Als vitaliteits- en gezondheidsdeskundige probeer ik mijn steentje bij te dragen door het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek en het geven van kennissessies en workshops die te maken hebben met vitaliteit.”

Joan Boelens: “Absoluut. Onze corebusiness is dienstverlening op het gebied van gezondheid en bewegen. We kunnen de vitaliteitsvisie alleen goed uitdragen als we dat ook zelf goed beheersen.”

Hadi Smedema: “Ja, vitaliteit speelt een grote rol. Onze collega’s werken aan een zit-stabureau en maken gebruik van andere dynamische producten, om beweging te stimuleren. Om het bewegen nog meer te stimuleren, werken we met een fitcoin-systeem. Bij elke duizendste stap die je zet, verdien je een fitcoin. In de catalogus kun je met de verdiende fitcoins gezonde producten aanschaffen, denk aan een toegangskaartje voor het zwembad.


Hanteert jouw organisatie een vitaliteitsbeleid?

Joan Boelens: “Jazeker. We zijn voortdurend bezig met ontwikkeling, carrièreperspectieven, beweging, gezondheid en aandacht voor een juiste balans voor privé/werk-tijd.”

Hadi Smedema: “Vitaliteit speelt een grote rol binnen onze organisatie. Practice what you preach. We leveren een gezonde en efficiënte werkomgeving en zorgen dat dit ook voor onze collega’s op en top in orde is! Denk aan de zit-stabureaus, we bieden fruit en lunch aan. En het eerdergenoemde fitcoins-systeem.”

Marlies Krikke: “Ja, sinds kort hebben we een vitaliteitsprogramma en ook hebben we preventiemedewerkers in dienst.”

Rutger Bennink: “We kunnen natuurlijk geen vitaliteit uitdragen zonder het zelf te doen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Medewerkers van De Friesland zijn enthousiast ambassadeur van vitaal leven in de regio. Ons vitaliteitsbeleid is gebaseerd op de filosofie van positieve gezondheid. We geloven namelijk dat ieder mens zelf achter het stuur wil staan en zelf regie kan en moet voeren over zijn leven. En daarmee beter gebruik kan maken van de mogelijkheden van het leven. We zijn aangesloten bij De Rookvrije Generatie, ons bedrijfsrestaurant heeft een voornamelijk gezond aanbod en we stimuleren het traplopen. Ook vergaderen we het liefst staand of buiten wandelend. Je moet het wel leuk houden. We zetten sterk in op dynamisch werken en persoonlijke vitaliteit. Mijn collega’s kijken niet gauw ergens van op, maar we stimuleren een gezonde leefstijl wel op positieve wijze. Dat is belangrijk, want we houden niet van het opgeheven vingertje. Een gezonde leefstijl moet leuk blijven om het ook vol te kunnen houden. Ook wij eten wel eens een gehaktbal of kroket tussen de middag.”

Wat zijn je ambities voor 2019 en 2020?

Hadi Smedema: “Nog meer vitaliteit toepassen in zorg, kantoor, onderwijs en industrie in Nederland en België. Productiviteit en vitaliteit wordt een steeds belangrijker punt op de agenda. Vanuit de hele organisatie groeit de vraag en de wens om de vitaliteit de bevorderen gedurende de werkdag. Wij kunnen bedrijven begeleiden om de vitaliteit te bevorderen op de werkvloer.”


Rutger Bennink: “Ik ben me aan het voorbereiden op de X-Terra Triathlon in Luxemburg en op Ameland. Zakelijk wil ik de community Vitaal Ondernemend Noord-Nederland, die we samen met VNO-NCW Noord hebben opgezet, verder uitrollen. Met deze community willen we bedrijven in Noord-Nederland inspireren, uitdagen en helpen om duurzaam, gezond en succesvol te ondernemen. Als je dat samen doet, is dat leuker en effectiever. Hiervoor organiseren we interessante bijeenkomsten, zorgen we dat de deelnemers inhoudelijk uitgedaagd worden en willen we dat de deelnemers ook vooruitgang boeken op het gebied van vitaliteit.”

Marlies Krikke: “Onze klanten nog meer bewust maken van het belang van vitale medewerkers en met hen in gesprek gaan over doelen op het gebied van vitaliteit, en hun plan om daar te kunnen komen.”

Joan Boelens: “Mijn ambities voor de komende jaren zijn uitbreiding van het team BCL Actie,  waarin kwaliteitsambities waargemaakt worden binnen de partnerships van een groeiend aantal bedrijven. Rode draad daarin is om de no-shows te bereiken bij bedrijven voor wat betreft participatie en deelname aan de programma’s, waardoor de bedrijven geholpen worden om risico’s te beperken op het gebied van verzuim en uitval of onvolledig functioneren. Belangrijk daarbij is om de juiste instrumenten toe te passen zoals health-checks, reflectiemodellen, mobiele vitaliteitsprogramma’s en ondersteunende vitaliteitcursussen. Hiermee willen we bereiken dat elke deelnemer voldoende inzicht en regie heeft om op een verantwoorde wijze zijn/haar eigen toekomst succesvol en gelukkig in te vullen.”

 

Fotografie: John Veenstra

Onze specialisten
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie