Voor Heijmans is geen uitdaging te groot

‘Als we vroeg aan tafel zitten en kunnen adviseren en meedenken, zijn we op ons best’

Heijmans Infra is als onderdeel van Heijmans NV specialist op het gebied van het ontwerpen, verbeteren en onderhouden van de openbare ruimte en (weg)infrastructuur in Nederland. Jan Jelsma is bij Infra verantwoordelijk voor de tak wegenbouw in het noordoosten. Hij roemt de werkcultuur binnen het bedrijf en merkt op dat er een kentering is geweest in zowel de interne samenwerking als in het fungeren van sparring- en adviespartner richting opdrachtgevers.

Ruim 21 jaar is de 51-jarige Jan Jelsma aan Heijmans verbonden. Sinds 2019 stuurt hij als bedrijfsleider het onderdeel wegenbouw in Noordoost-Nederland aan. “Daar vallen de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel onder, al is het werkgebied inmiddels opgeschoven naar een deel van de Achterhoek.” In 2003 begon Jan als werkvoorbereider binnen Heijmans. In de 21 jaar erna maakte hij mooie stappen. “Ik ben onder meer projectcoördinator, teamleider, projectleider en projectmanager geweest. Ik heb hier de kans gekregen om te groeien, waar ik Heijmans dankbaar voor ben. Het past binnen onze cultuur. Ik gebruik mezelf wel eens als voorbeeld in sollicitatiegesprekken. Als je stappen wilt maken, dan kan dat.” Het hoofdkantoor van de regio Noordoost-Nederland van Heijmans Infra zit overigens in Hoogeveen, met in het noordoosten ook vestigingen in Hengelo en Drachten. Jan stuurt een team van ongeveer zestig vaste medewerkers aan, met daarin onder andere projectmanagers, projectleiders, werkvoorbereiders en diverse vakmensen en specialisten.

Bouwteams

Op de vraag waarin Jan met zijn team uitblinkt, is hij duidelijk. “We zijn simpelweg heel goed in wegenbouw”, gaat hij verder, “al zien we de laatste tijd steeds meer zogeheten bouwteamuitvragen, met name in de regio Twente. Een bouwteam is in een project of opdracht zo vroeg mogelijk betrokken, waarin de klant vaak een probleem of uitdaging heeft. We coördineren doorgaans het hele traject. Er is volledige transparantie, ook over het budget en de prijsvorming. In het voortraject zijn wij in staat om mee te denken qua buurtparticipatie, hittestress of klimaatadaptatie. De scope van wegenbouw wordt breder. We zijn niet meer alleen die uitvoerder, maar willen graag meedenken, vooruitdenken en een gedegen advies geven. Deze kentering is van de laatste jaren. We maken niet alleen een rotonde, dijkversterking of plein, maar houden daaromheen bijvoorbeeld rekening met het welzijn van de buurt en hoe we omwonenden zoveel mogelijk kunnen ontlasten.”

Kracht van samenwerken

Bij een bouwteam zijn vertrouwen en samenwerken sleutelwoorden. De opkomst ervan past in het straatje en de denkwijze van Jan. “Heijmans is hiërarchisch wat de organisatiestructuur betreft, maar in werkelijkheid merk je niks van een rangorde. De vakman is net zo belangrijk als de directeur. We zijn een laagdrempelige organisatie en ik houd ervan dat veel gericht is op teamspel. Het gevoel van het samen doen, dat past uitstekend bij mij. Met de toenemende vraag naar bouwteams is samenwerken nóg doorslaggevender geworden. Nieuwe collega’s worden met die insteek aangenomen. Een projectleider van een bouwteam moet kunnen anticiperen, vooruitzien en het grote plaatje bewaken. Wij komen echt iets brengen.”

Regionale aannemer

Met het noordoosten en een deel van de Achterhoek als werkgebied en diverse vestigingen in die regio’s, is een grote kracht van Heijmans Infra dat ze als regionale aannemer kunnen fungeren, gedragen door een landelijke back-up. Al moet Jan bij potentiële opdrachtgevers af en toe een drempel over. “We zijn een omvangrijke organisatie en worden in de provincie wel eens neergezet als het grote Heijmans uit Rosmalen. Als ik dan plat begin te praten is het ijs snel gebroken hoor”, zegt hij met een glimlach. Ook hierin is het aannamebeleid essentieel. “In Friesland heb ik Friezen in dienst en in Groningen wil ik zoveel mogelijk Groningers hebben. Natuurlijk plukken wij de vruchten van de expertise en ondersteunende diensten uit Rosmalen, waar afdelingen zich bezighouden met onderzoeken, ontwerpen en duurzaamheid, maar lokaal willen we de taal van de regio spreken. Daar nemen we onze mensen dus op aan.”

Muurtjes doorbreken

Eerder noemde Jan het belang van samenwerken binnen de bouwteams, met daarin een cruciale rol voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Zeker in het noordoosten merkt hij binnen Heijmans dat diverse onderdelen elkaar weten te vinden. “Een groot voordeel is dat we in Drachten de vestiging delen met onze collega’s van utiliteit en bouw. De muurtjes die er ooit misschien waren, zijn inmiddels doorbroken. Of je nou voor bouw, utiliteit of infra werkzaam bent, hier heerst de cultuur van het samen doen. Het ligt tevens aan de openheid van de werknemers. We kijken letterlijk én figuurlijk steeds breder. Zeker bij grote en meer complexe vraagstukken, verenigen we onderdelen binnen Heijmans. Zo werken we momenteel samen aan een project voor het COA in zowel Winsum als Ter Apel en zijn we met onze bouwtak bezig aan een grootschalig project rondom de bouw van een vakantiepark. Krachten bundelen en elkaar versterken, daar moeten we gebruik van maken. In die multidisciplinaire benadering werken we bijvoorbeeld ook veel met onze energietak samen, zodat we uitdagingen op dat gebied kunnen aanvliegen.”

Tastbare projecten

Vorig jaar waren de vakmensen van Heijmans onder meer verantwoordelijk voor het opleveren van het stationsplein in Sneek. Jan daarover: “In Sneek hebben we het hele plein voor het station opnieuw ingericht. Het mooie aan zo’n project is dat het tastbaar en zichtbaar is. Je kunt achterom kijken en zien wat je hebt gemaakt. In Sneek hadden we te maken met diverse randzaken, zoals een komen en gaan van reizigers die gedurende onze werkzaamheden in staat moeten zijn om de bus of trein te pakken. Het is niet alleen een kwestie van straten en bouwen, maar de mensen moeten ook comfortabel kunnen blijven reizen. Ik houd van klussen met een uitdaging of enige complexiteit. Daar zijn we goed in.” Jan is trots op zijn team en ziet daarin balans tussen plezier maken, flexibiliteit en diversiteit. “We kunnen veel en zijn heel flexibel. Van het busstation in Sneek tot het aanleggen van een rotonde in Hallum tot een dijkversterking in Lauwersoog waar het om honderd miljoen euro gaat; geen klus is groot of klein genoeg voor ons. Die afwisseling in werkzaamheden vinden de collega’s prettig. Verder vind ik het belangrijk om lol te hebben met elkaar. We werken hard, maar werk moet ook leuk zijn”, aldus Jan afrondend.

Vergelijkbare berichten