Vrouwelijke starters hoger opgeleid, mannen vragen hoger uurtarief

De redactie van de ZZP Gids en het Handboek Parttime ondernemen en de Prijzen & Tarievengids (uitgeverij Publimix) houdt al een aantal jaar een continu onderzoek naar startmotieven en uurtarieven van startende ondernemers. Het beeld van de gemiddelde starter is elk jaar anders. Tot 2008 startten veel mensen vanwege de goede marktperspectieven. In 2009 en 2010, na de kredietcrisis, starten mensen omdat ze geen baan kunnen vinden of omdat ze zich realiseren dat een baan in loondienst ook niet veel zekerheid meer biedt.

 Vrijheid belangrijkste motief

In de enquête wordt gevraagd naar opleiding, leeftijd, ervaring, branche, omzet en startmotieven. Vrijheid van eigen handelen is al jaren het belangrijkste startmotief. Daarnaast zijn ‘flexibiliteit om eigen tijd in te delen, uitdaging, gat in de markt, zelfontplooiing en het waarmaken van een droom’ motieven om te starten. Starten vanwege ontslag of werkloosheid is dit jaar ook een belangrijke reden om als zelfstandige te beginnen.

Opleidingsniveau

Bijna de helft van de vrouwelijke starters uit het onderzoek is universitait geschoold, de andere helft heeft een HBO opleiding. Bij de mannen heeft 13% een universitaire opleiding en 58% heeft een Hogere beroepsopleiding, daarnaast start 29% van de mannen met een Middelbare of lagere opleiding.

Ervaring & Tarief

Van de vrouwen heeft 11% geen ervaring in de branche waarin ze hun bedrijf starten en 89% heeft wel ervaring opgedaan. Bij de mannen is dat 16% en 84% Gemiddeld hebben zowel de mannen als de vrouwen drie jaar ervaring opgedaan in loondienst. De vrouwen vragen een gemiddeld uurtarief van 60 euro terwijl de mannen op 66,50 euro zitten. Bij de mannen begint 21% als parttime ondernemer, bij de vrouwen is dat 34%. Dit kan ook een verklaring zijn voor het lagere gemiddelde uurtarief dat vrouwen berekenen ondanks hun hogere opleiding, wie parttime werkt kan soms voor een lager uurtarief aan de slag gaan. Ook de lagere leeftijd waarop vrouwen starten kan een rol spelen bij de hoogte van het uurtarief.  

Delen via

Vergelijkbare berichten