Ondernemend Friesland nieuws

Conceptvisie Waterfront Drachten een feit

Waterfront Drachten conceptvisie 2016

Na een uitgebreid interactief proces, waar inwoners, bedrijven en diverse organisaties een grote bijdrage aan leverden, is de conceptvisie Waterfront Drachten een feit. De concept visie ligt vanaf 17 juni ter inzage en wordt, samen met de reacties, in het najaar voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Maar waarom is deze visie belangrijk?

De gemeente Smallingerland wil Drachten sterker koppelen aan De Friese Meren en de historische relatie tussen de plaats en het water herstellen. In en rondom Drachten is veel water, maar de beleefbaarheid van dit water voor bezoekers en bewoners kan veel beter. De gemeente ziet volop kansen om wonen, recreëren, werken en ondernemen in Drachten te versterken met een aantrekkelijk Waterfront. Samen met experts, ondernemers, onderwijs en geïnteresseerde inwoners is in diverse bijeenkomsten de basis gelegd voor deze visie, waarin de ambities zijn vastgelegd.

 

Hoofdlijnen uit de visie

De bijzondere ligging van Drachten op het kruispunt van wegen, land en water worden verbonden in de visie met de Friese Meren. Waterrecreanten kunnen bij Drachten de Friese Wouden verkennen en landrecreanten kunnen hier de Friese Meren op. Drachten biedt daarbij als stedelijke kern met culturele- en winkelvoorzieningen vertier en vermaak. Om de verbinding te leggen heeft Drachten een gezicht nodig aan het open water en is het van belang dat er (meer) openbare plekken komen waar het water zichtbaar, beleefbaar en bereikbaar is voor iedereen.

Het Buitenstvallaat met de jachthaven, oude scheepswerf en een 19de -eeuwse sluis is zo'n plek. Dit cultuurhistorisch erfgoed en icoon van de skûtsjebouw is dan ook bij uitstek geschikt als nieuw Waterfront van Drachten. De aanleg van een parkhaven in het Slingepark legt de verbinding tussen het front en het Drachtster centrum. Ook de fiets- en vaarroutes van en naar het centrum wil de gemeente, samen met ondernemers, aantrekkelijker maken.

 

De visie draagt een scala aan bouwstenen aan waarmee het Waterfront de komende jaren inhoud en vorm kan krijgen. Overheid, ondernemers en verenigingen zullen samen de stenen moeten stapelen om het Waterfront de komende jaren vorm te geven. Dat "samen doen" is erg belangrijk want om alle uitdagingen te realiseren hebben ondernemers, inwoners en gemeente elkaar nodig.

 

Investeringsagenda Drachten-Heerenveen

Voor het Waterfront is vanuit de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen nu een bedrag van 4 miljoen beschikbaar voor investeringen in de publieke ruimte. Het doel van de Investeringsagenda is het verbeteren van de bereikbaarheid en sociaal-economische structuur van Fryslân door het realiseren van projecten in Drachten en Heerenveen.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement