Ondernemend Friesland nieuws

Waterhuishuishouding op Schiermonnikoog klaar voor de toekomst

Waterhuishouding op Schiermonnikoog klaar voor de toekomst

Wetterskip Fryslân maakte in samenwerking met agrariërs, Natuurmonumenten en gemeente de waterhuishouding op Schiermonnikoog voor landbouw, natuur en recreatie klaar voor de toekomst. In de afgelopen drie jaar is op het eiland meer waterberging gecreëerd om wateroverlast tegen te gaan en geïnvesteerd in een betere waterkwaliteit en bestrijding van verdroging. Met een fietstocht langs de onderdelen van het project zijn de werkzaamheden vrijdag 1 juli officieel afgerond.

Beperken wateroverlast

Om wateroverlast bij extreme neerslag op het eiland te beperken, is er meer ruimte gemaakt voor waterberging. Hiervoor legden de grondeigenaren in de polder twee kilometer natuurvriendelijke oevers aan. Daarnaast zijn er extra stuwen geplaatst om het water langer vast te houden, wat ook gunstig is voor de weidevogels. En om het water in de Banckspolder beter te kunnen afvoeren, zijn de stuwen bij de spuiduiker vervangen en geautomatiseerd.

 

Minder verdroging

Tussen de ijsbaan en de Berkenplas is een ondiepe, brede slenk aangelegd. Hier kan het schaarse, zoete water langer worden vastgehouden. Daarnaast wordt de slenk gebruikt voor het wateroverschot van de ijsbaan. Het water wordt benut om het grondwater rond de Berkenplas aan te vullen om verdroging in dit gebied tegen te gaan. Ook rond de Arnicaweide zijn maatregelen getroffen om zoet water langer vast te houden.

 

Schoon zwemwater

In samenwerking met Natuurmonumenten en de gemeente investeerde het waterschap in een verbetering van de waterkwaliteit van de Berkenplas. Om de groei van blauwalg tegen te gaan, is aan de zuidkant van de zwemplas een helofytenfilter aangelegd. Dit natuurlijke filter, dat bestaat uit zand en riet, zuivert het zwemwater.

 

Kosten

De werkzaamheden, onderdeel van het Watergebiedsplan Schiermonnikoog, kosten in totaal 1,7 miljoen. Hiervan is 70 procent gefinancierd met subsidies van Rijk en provincie Fryslân.

 

Watergebiedsplannen

Wetterskip Fryslân stelt in samenwerking met de omgeving watergebiedsplannen op voor haar beheergebied. Hierin staat hoe het waterschap het waterbeheer de komende tien jaar wil uitvoeren en hoe (toekomstige) knelpunten worden opgelost. Watergebiedsplan Schiermonnikoog is afgestemd op het Beheerplan Natura 2000 en opgenomen in het Beheer en Inrichtingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog (BIP+).

 

Fotobijschrift: Vertegenwoordigers van de bij het project betrokken partijen maakten vrijdag 1 juli een fietstocht langs de uitgevoerde werkzaamheden. Agrariërs Ludie van der Bijl en Peter Visser gaven een toelichting over de aanleg van de natuurlijkvriendelijke oevers. Foto: Ilja Zonneveld.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement