Ondernemend Friesland nieuws

Website over agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân

In Fryslân doen veel boeren en particulieren vol overgave aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit doen zij op hun agrarische gronden. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust of weten niet wat de bereikte natuurresultaten zijn. Het Kollektivenberied Fryslân (KBF) lanceert daarom de website om te communiceren over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân.

Informatie

Op de website is informatie te vinden over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer met zijn vier leefgebieden: open grasland, open akkerland, droge dooradering en natte dooradering. Verder wordt uitgelegd wat de verschillende beheerpakketten zijn waarmee de beheerders werken om tot goede resultaten te komen. Deelname aan agrarisch natuurbeheer is vrijwillig. De beheerders die aan weidevogel-, landschap-, akker- of sloot(kanten)beheer doen, ontvangen een vergoeding ter compensatie van de inkomstenderving of de beheeractiviteiten.

 

Samenwerkingsverband

In Fryslân zijn zeven professionele agrarische collectieven die de beheeractiviteiten van ruim 2.000 Friese boeren coördineren. Het Kollektivenberied Fryslân (KBF) is het samenwerkingsverband van deze zeven collectieven en LTO Noord Fryslân. Het KBF is het gezicht van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân. Als belangenbehartiger is het KBF een krachtige gesprekspartner voor overheden en (groene) organisaties over onder andere natuurbeleid. Het KBF zorgt voor kennisuitwisseling, verzamelt data en communiceert erover naar de achterban en de inwoners van Fryslân. Landelijk wordt samengewerkt met alle 40 collectieven binnen BoerenNatuur.nl

 

Fotobijschrift: Het Kollektivenberied Fryslân informeert over agrarisch natuur- en landschapsbeheer via een nieuwe website.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement