Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort Groenewegen Advocaten en Notarissen Advocaten en Notarissen

Groenewegen Advocaten en Notarissen zijn OF's specialist. Afwisselend zullen de medewerkers hun kennis en ervaring uit hun vakgebied delen met MKB Friesland. Het werk van advocaten en notarissen is niet bepaald eenvoudig te doorgronden. Het recht is als een dichtbegroeid bos, waarin je gemakkelijk verdwaalt. Je hebt een gids nodig die de juiste paadjes kan wijzen. Groenewegen Advocaten en Notarissen wil met hun eigen specialistenpagina iets meer licht in deze duisternis brengen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het kantoor te Heerenveen via 0513-655555 of kijk op www.groenewegenadvocaten.nl voor meer informatie over ons kantoor en werkwijze.

Werknemers adequaat verzekeren

Ondernemers hebben in veel gevallen personeel. Voor wie het nog niet wist: als werkgever word je dan geacht een behoorlijke verzekering af te sluiten voor ongevallen die de werknemer – hetzij gemotoriseerd, hetzij ongemotoriseerd – in de uitoefening van zijn werkzaamheden in het verkeer kunnen overkomen. Dit op grond van goed werknemer schap (art. 7:611 BW).  En let op: deze verplichting strekt zich ook uit over momenten waarbij het niet zo duidelijk is of er sprake is van werktijd en over momenten en plekken waar de werkgever feitelijk zelfs geen zeggenschap heeft over de gedragingen.

 

We duiken even in de historie. In 1992 is er voor het eerst aangenomen dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor schade van een werknemer.  De zaak waarmee dit 1992 werd bepaald was als volgt: een werknemer moest na werktijd nog snel een pakketje bezorgen bij een klant. Door een eigen stuurfout van de werknemer ontstond er een ongeval en was zijn auto total loss. De vraag rees of de werkgever de autoschade (de werknemer zelf was ongedeerd) diende te vergoeden. De Hoge Raad oordeelde dat op grond van de redelijkheid en billijkheid de werkgever gehouden was om deze schade aan zijn werknemer te vergoeden.

Er volgde binnen vakkringen veel discussie en dan is het vaak wachten op een uitspraak in een volgende zaak. Die kwam in 2001 met  het zogenaamde ArenA-arrest. Vier bouwvakkers uit de Achterhoek reden dagelijks met een bestelbus van het bedrijf op en neer naar de Amsterdam Arena die op dat moment werd gebouwd. De vier reden om toerbeurt. Een van de bouwvakkers die op dat moment de bus bestuurde maakte op de snelweg een stuurfout waardoor de bestelbus over de kop sloeg en alle inzittenden gewond raakten. Op grond van de verzekeringspolis van de bestelbus kregen alleen de inzittenden de schade vergoed. Omdat de bestuurder het ongeval zelf had veroorzaakt kon hij zijn schade niet vergoed krijgen. De werknemer vond het onterecht dat zijn collega’s wel alle schade vergoed kregen en hij niet. Hij stelde daarom zijn werkgever aansprakelijk op grond van art. 7:611 BW. De Hoge Raad oordeelde dat het redelijk en billijk was dat de schade van de chauffeur werd vergoed. In het ArenA-arrest had de werkgever geen adequate verzekering afgesloten voor de chauffeur en diende hij daarom de schade van de chauffeur op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap) te vergoeden.

 

Inmiddels is door allerlei ervaringsgevallen al een stuk duidelijker wie welke verantwoordelijkheid draagt. Een voorbeeld hiervan is het KLM-arrest. Het betrof een piloot die gedurende de wachttijd tussen twee vluchten in Ivoorkust tijdens een taxirit op weg naar een restaurant ernstig letsel opliep. De piloot stelde KLM aansprakelijk voor zijn schade. De Hoge Raad oordeelde dat de rustperiode tussen twee vluchten moet worden aangemerkt als een periode met een zodanige samenhang met de werkzaamheden dat de werkgever ook voor schade brengende evenementen die zich in die rustperiode voordoen aansprakelijk is. In kader van goed werkgeverschap had KLM voor de gevaren kunnen waarschuwen en ook gevaren kunnen afdekken door er een verzekering voor af te sluiten.

 

Kortom: de historie leert ons dat het voor ondernemers met personeel verstandig is om nog eens tegen het licht te houden in welke mate de werkzaamheden van personeelsleden en ook de tijdstippen er voor, er tussen en er na verzekerd zijn. De aansprakelijkheid gaat soms verder dan je misschien voorhand zou denken.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s bij Groenewegen Advocaten & Notarissen in Heerenveen.

 

Marleen van Mourik, Advocaat.

 

Kijk voor alle columns van Groenewegen Advocaten en Notarissen op hun eigen OF specialistenforum.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement