Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort Groenewegen Advocaten en Notarissen Advocaten en Notarissen

Groenewegen Advocaten en Notarissen zijn OF's specialist. Afwisselend zullen de medewerkers hun kennis en ervaring uit hun vakgebied delen met MKB Friesland. Het werk van advocaten en notarissen is niet bepaald eenvoudig te doorgronden. Het recht is als een dichtbegroeid bos, waarin je gemakkelijk verdwaalt. Je hebt een gids nodig die de juiste paadjes kan wijzen. Groenewegen Advocaten en Notarissen wil met hun eigen specialistenpagina iets meer licht in deze duisternis brengen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het kantoor te Heerenveen via 0513-655555 of kijk op www.groenewegenadvocaten.nl voor meer informatie over ons kantoor en werkwijze.

De Wet Werk en Zekerheid: zekerheid of onzekerheid?

Door invoering van de Wet Werk en Zekerheid verandert er dit jaar veel op het gebied van het arbeidsrecht. De achtergrond van de nieuwe wet is dat arbeidsvoorwaarden voor zowel vaste als tijdelijke krachten zo veel mogelijk gelijk moeten worden getrokken en dat ontslagvergoedingen eerlijker moeten worden verdeeld. Per 1 januari 2015 zijn er al een aantal veranderingen doorgevoerd. In vogelvlucht een paar van de ingevoerde wijzigingen.

 

  • het overeenkomen van een proeftijd is alleen nog toegestaan bij arbeidscontracten van meer dan zes maanden;
  • het overeenkomen van een concurrentiebeding is in beginsel alleen nog toegestaan bij een contract voor onbepaalde tijd;
  • de werkgever is nu verplicht de werknemer uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het contract en, in geval de arbeidsovereenkomst wel wordt voortgezet, aan te geven onder welke voorwaarden de werkgever het contract wenst voort te zetten.

 

De ‘sancties’ op het niet nakomen van deze nieuwe regels zijn daarbij verschillend.

 

Verandering van het ontslagrecht

Een wijziging die naar verwachting meer impact heeft is de verandering van het ontslagrecht per 1 juli 2015. Zo zijn er vanaf 1 juli 2015 acht grondslagen om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen en geeft de wet aan welke route er gevolgd dient te worden. Alleen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid kan straks nog toestemming worden gevraagd aan het UWV. Voor alle overige grondslagen zal een verzoek moeten worden ingediend bij de kantonrechter.

 

Nieuw is dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is indien de werknemer langer dan 24 maanden in dienst is. De transitievergoeding is een compensatie voor het ontslag en de bedoeling is dat deze wordt aangewend voor het vinden van een nieuwe baan. De eerste tien jaar dat een werknemer in dienst is bedraagt de transitievergoeding in beginsel 1/6 maandsalaris per 6 maanden, oftewel 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Na tien jaar wordt er in beginsel 1/4 maandsalaris opgebouwd per 6 maanden, oftewel 1/2 maandsalaris per jaar. De te betalen transitievergoeding bedraagt in 2015 maximaal € 75.000,-- of een jaarsalaris indien dat hoger ligt. Afhankelijk van de situatie van de werkgever (bedrijfsomvang) of de werknemer (leeftijd) kan de opbouw van de transitievergoeding anders zijn. De transitievergoeding is evenwel niet in alle gevallen verschuldigd. Zo behoeft er geen transitievergoeding te worden betaald aan minderjarige werknemers die gemiddeld maximaal 12 uur per week hebben gewerkt, valt de werknemer die met pensioen gaat niet onder de regeling en kan een werknemer die vrijwillig vertrekt er geen aanspraak op maken.

 

Op het eerste gezicht lijkt de systematiek ten aanzien van de transitievergoeding zekerheid te scheppen voor zowel werkgevers als werknemers, omdat een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Echter, ook in de nieuwe wetgeving is er een bepaling opgenomen die tot veel discussie kan gaan leiden. De mogelijkheid bestaat dat de kantonrechter een transitievergoeding toekent aan een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig of verwijtbaar handelen is beëindigd. Dit zal het geval zijn indien het niet toekennen van de vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Een andere mogelijkheid is dat de kantonrechter, naast de transitievergoeding, een vergoeding naar billijkheid toekent aan de werknemer omdat het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Wannéér er sprake is van het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn van het niet toekennen van een transitievergoeding  dan wel wanneer er in de ogen van de rechter sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is nog onduidelijk. De verwachting is dat pas door het voeren van gerechtelijke procedures met de tijd duidelijk zal worden hoe de rechtspraak tegen dit soort gevallen aan zal gaan kijken.

 

Conclusie

Leidt het nieuwe arbeidsrecht tot meer zekerheid en worden de ontslagvergoedingen daadwerkelijk eerlijker verdeeld? Gezien de mogelijkheid tot het toekennen van een billijke vergoeding blijft dat in eerste instantie nog maar de vraag. De toekomst zal uitwijzen of die doelstelling zal worden bereikt of dat de nieuwe billijke vergoeding een grondslag zal zijn voor veel procedures. Per 1 juli 2015 verandert er veel meer dan alleen het ontslagrecht. Mocht u vragen hebben over de (komende) veranderingen in het arbeidsrecht, neem dan gerust contact op met mij of mijn collega mr. Mr G. Schraa. Mr G. Schraa is sinds januari 2013 als advocaat verbonden aan Groenewegen Advocaten en Notarissen te Heerenveen. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en contractenrecht.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s bij Groenewegen Advocaten & Notarissen.

 

Geralda Schraa, advocaat

 

Kijk voor alle columns van Groenewegen Advocaten en Notarissen op  hun eigen OF specialistenforum

 

 

 

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement