Ondernemend Friesland nieuws

Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib

Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib

Wetterskip Fryslân wil in 2020 40 procent van haar energie duurzaam opwekken met zonne-energie en biogas. Het waterschap wil daarom de komende drie jaar 50 miljoen investeren in het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en gebouwen en in de productie van 2,7 miljoen m3 extra biogas uit slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). Dat staat in de Energiebeleidsnota van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur moet nog akkoord gaan met de nota.

In 2015 ondertekende Wetterskip, samen met de andere Nederlandse waterschappen en het Rijk, het Klimaatverdrag van Parijs. In dit klimaatakkoord zijn forse afspraken gemaakt op het gebied van energiebeperking en de opwekking van eigen duurzame energie. Dagelijks bestuurder Egbert Berenst van Wetterskip Fryslân: ‘De afspraak met het Rijk is dat we als waterschappen jaarlijks 2 procent energie-efficiëntie gaan realiseren. In de Energiebeleidsnota staan de kaders en uitgangspunten hoe Wetterskip Fryslân de komende jaren deze afspraken denkt te gaan realiseren. We willen in ieder geval als maatschappelijk betrokken organisatie het gebruik van schaarse fossiele brand- en grondstoffen beperken.’


Centrale slibvergisting
Het waterschap realiseert in de komende drie jaar een energiefabriek op de rwzi in Leeuwarden. Hier moet in de toekomst het slib van de Friese rwzi’s worden vergist. Deze installatie levert straks 2,7 miljoen m3 extra biogas op. Wetterskip levert al gas aan het Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier en het Wetsusgebouw op de WaterCampus in Leeuwarden. Ook het eigen bedrijfsgebouw bij de rwzi wordt verwarmt met biogas. ‘Maar we zoeken nog meer afnemers. Door het vergisten van het slib besparen we daarnaast ook op de afzet- en vervoerskosten van het slib’, aldus Berenst.


Zonnepanelen
Om in 2020 40 procent van de gebruikte energie zelf duurzaam op te kunnen wekken, zet Wetterskip Fryslân vooral in op het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen en gebouwen. Met name op het terrein van haar afvalwaterzuiveringen is ruimte voor het plaatsen van ca. 40.000 zonnepanelen. Berenst: ‘Omdat rwzi’s ook stroom verbruiken, kunnen we hier een mooie combinatie van maken. Op deze manier kunnen we onze investering in zonne-energie op termijn dan ook kostenneutraal realiseren’.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement