Ondernemend Friesland nieuws

Wetterskip Fryslân levert biogas aan Fier en WaterCampus

Opening biogasstation rioolwaterzuivering Leeuwarden

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier en Wetsus op de

WaterCampus in Leeuwarden verwarmen hun gebouwen voortaan met biogas van de

rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Leeuwarden. Burgemeester Ferd Crone, Anke van Dijke, directeur van Fier en Egbert Berenst, dagelijks bestuurder bij Wetterskip Fryslân verrichtten maandag 22 februari de officiële opening van het biogasstation. Zowel het CKM als het Wetsus pand zijn hiermee energie neutrale gebouwen geworden.

Jaarlijks lozen bedrijven en huishoudens in Fryslân 100 miljoen liter afvalwater op het

riool. Dit water wordt gereinigd in één van de 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties van

Wetterskip Fryslân. Na de zuivering van het afvalwater blijft slib over als restproduct.

 

Biogasstation

In Leeuwarden staat een vergistingsinstallatie, waarmee het slib van deze locatie wordt

vergist en één miljoen kuub biogas wordt geproduceerd. Ongeveer 90% van deze

duurzame energie wordt ingezet voor eigen gebruik. Met de komst van het biogasstation kan de overige 120.000 m3 worden geleverd aan het CKM‐gebouw van Fier en het Wetsus gebouw. Hiermee wordt 200 ton CO2‐emissie vermeden, oftewel de uitstoot van CO2 van 150 auto’s. ‘Dit is een unieke installatie, waarmee we het eerste waterschap in Nederland zijn dat biogas levert aan derden’, aldus dagelijks bestuurslid Egbert Berenst van Wetterskip Fryslân.

 

Biogasleiding

Via een zeshonderd meter lange biogasleiding en een gasmotor bij Fier wordt het CKM gebouw voorzien van elektriciteit en warmte. Voor de aanvoer van biogas naar de

WaterCampus heeft de gemeente Leeuwarden een leiding van twee kilometer aangelegd. Hiervoor ontvangen zij het prestigieuze BREAAM duurzaamheidscertificaat.

 

Energiedoelen 2020

De levering van biogas ondersteunt de duurzame ambities van alle partijen. Wetterskip

Fryslân werkt samen met 21 Nederlandse waterschappen dagelijks aan de verduurzaming van de sector door energie en grondstoffen terug te winnen uit bedrijfsprocessen. In 2020 willen de waterschappen voor minstens 40% voorzien in de eigen energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie door biogas, wind‐ en zonne‐energie en waterkracht.

 

Fotobijschrift:

Anke van Dijke, directeur van Fier, burgemeester Ferd Crone van gemeente Leeuwarden (midden) en Egbert Berenst, dagelijks bestuurder bij Wetterskip Fryslân, openen het biogasstation van de rioolwaterzuivering Leeuwarden. Fotograaf: Jaap Spieker.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement