Ondernemend Friesland nieuws

Van Zonnepark Garyp, Energie uit Hout tot de smeltende ijskap van Groenland

De regio Noordoost Fryslân heeft hoge ambities. Onder meer op het gebied van duurzaamheid. De samenwerkende gemeenten, provincie, Wetterskip Fryslân, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de Friese Milieu Federatie hebben zich de uitdaging gesteld om in Noordoost Fryslân in 2025 40% duurzame energie op te wekken. Het verduurzamen van de energiehuishouding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom organiseren de samenwerkende partijen op dinsdag 4 oktober de inspiratiebijeenkomst ‘Naar duurzame vormen van energie’. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur en is in de IJsherberg in Dokkum.

Hout uit de Wâlden

Noordoost Fryslân wil actief inzetten op de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Burgers nemen steeds meer zelf het heft in handen en er ontstaan burgerinitiatieven zoals lokale energiecoöperaties en zonneparken. Maar ook het bedrijfsleven en agrarische collectieven zijn dwaande met duurzame energie. Een voorbeeld hiervan is het project Energie uit Hout, waarbij wordt gewerkt aan het duurzaam beheren en afzetten van hout afkomstig uit het landschap van de Wâlden.

 

Informatiemarkt

De bedoeling van de bijeenkomst op 4 oktober is om mensen en organisaties te inspireren zelf aan de slag te gaan met opwekking van duurzame energie. De bekende weerman en meteoroloog Reinier van den Berg komt vertellen over klimaatverandering. Van den Berg spant zich in om wereldwijd een sterkere bewustwording te creëren van de klimaatproblematiek. In zijn lezingen gebruikt hij onder meer spectaculaire beelden van de smeltende ijskap van Groenland. Daarnaast wordt stilgestaan bij regionale initiatieven zoals het onlangs geopende zonnepark in Garyp en Enerzjycooperaasje De Harkema dat voortvarend aan de slag is met het initiatief om Harkema in 2050 energieneutraal te hebben om de eenvoudige reden dat energiebesparing en verduurzaming goed voor de eigen portemonnee is, de lokale economie én het milieu! Daarnaast is er het Duurzaam Bouwloket waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over hoe zij hun woning of bedrijfspand kunnen isoleren of zelfs energieneutraal maken. Tijdens een informatiemarkt laten tal van (regionale) duurzaamheidsinitiatieven zien waarbij zij kunnen ondersteunen om de gezamenlijke ambitie te bereiken.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement