2011: bijtelling privégebruik auto bij premieloon

Door Henk ten Hove

Onlangs diende staatssecretaris De Jager van Financiën het wetsvoorstel in voor de Wet Uniformering Loonbegrip. Het is even afwachten wanneer het zal worden behandeld nu het kabinet is gevallen, maar dat de nieuwe wet er komt is zo goed als zeker. De wet moet het loonstrookje korter en duidelijker maken. Maar let op ondernemers: het maakt onder andere het rijden in een auto van de zaak fors duurder.

Er is een grote kans dat de Wet Uniformering Loonbegrip wordt aangenomen per 1 januari 2011. Het zou betekenen dat met ingang van die datum het rijden in een auto van de zaak aanmerkelijk prijziger wordt. De fiscale bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak geldt nu nog alleen voor de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Als de Wet Uniformering Loonbegrip wordt aangenomen, zal de bijtelling voor het privégebruik echter ook worden beschouwd als premieloon voor de werknemersverzekeringen. Dit zorgt voor een hogere werkgeverspremie en kans op lagere inkomensafhankelijke toeslagen voor een werknemer.

Ook voordelen

Gelukkig brengt het wetsvoorstel van De Jager ook voordelen met zich mee:
De bijtelling voor privégebruik telt straks ook mee voor de vaststelling van een eventuele uitkering op grond van de werknemers- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Een werkgever kan, net als nu, inhouding van loonheffingen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw achterwege laten, als de werknemer over een zogenoemde ‘verklaring geen privégebruik’ beschikt. Dan is er geen sprake van loon, ook niet voor de premies werknemersverzekeringen.

Een werkgever is met de ‘verklaring geen privégebruik’ gevrijwaard van naheffingen als deze verklaring wordt ingetrokken of als de werknemer met zijn auto van de zaak op jaarbasis toch meer dan 500 privékilometers rijdt. Als dat nu het geval is, heft de Belastingdienst bij de werknemer de verschuldigde loonheffingen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw na. Dat zal vanaf 1 januari 2011 ook gaan gelden voor de premies werknemersverzekeringen.

Speerpunt Belastingdienst

Wat betreft auto’s van de zaak is het dit jaar überhaupt opletten geblazen voor zowel werkgevers als werknemers. Het is een van de speerpunten van de Belastingdienst. Extra aandacht is vooral gewenst in situaties waarin sprake is van veranderingen.

Een voorbeeld:

Een werknemer heeft een auto van de zaak, maar rijdt hiermee in 2010 niet meer dan 500 privékilometers. Hij beschikt hiertoe over een ‘verklaring geen privégebruik’. In november 2010 krijgt de werknemer echter een nieuwe auto van de zaak, waarna hij besluit met deze auto wél meer dan 500 privékilometers te willen gaan rijden. In november en december van 2010 overschrijdt hij dit aantal al. Wat werknemers, maar ook werkgevers, zich in zo’n geval vaak niet realiseren, is dat als gevolg hiervan met terugwerkende kracht fiscale bijtelling over heel 2010 moet worden betaald, omdat privérijden alleen per kalenderjaar kan worden ingediend. Het is daarom aan te raden het privérijden in te laten gaan per 1 januari van een nieuw kalenderjaar.

Nog een voorbeeld:

Een werknemer rijdt een auto van de zaak met een nieuwwaarde van € 30.000 tot € 35.000. Vier jaar later is het leasecontract van de auto ten einde en stapt de werknemer over op een nieuwe auto van de zaak. Deze nieuwe auto heeft een nieuwwaarde die hoger is dan die van zijn eerdere auto, maar de werkgever voert dit niet door in de salarisadministratie. Tijdens een steekproefcontrole ontdekt de Belastingdienst het waardeverschil. Het gevolg is dat de werkgever en werknemer te maken krijgen met een fikse naheffing. Overigens geldt andersom dat u dief bent van uw eigen portemonnee: geef het bij de Belastingdienst aan wanneer u overstapt naar een goedkopere auto van de zaak of een auto van de zaak die valt in de categorie ‘zeer zuinig’. De fiscale bijtelling zal dan minder hoog zijn.

Het is de werkgever die eindverantwoordelijk is voor het op de juiste wijze vaststellen van de fiscale bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak. Voor een werknemer die een ‘verklaring geen privégebruik’ heeft ingeleverd bij de werkgever, hoeft geen bijtelling plaats te vinden.

De Wet Uniformering Loonbegrip is nog in behandeling.

================

Henk ten Hove is Manager Werkgeversservice van accon■avm adviseurs en accountants

Over accon■avm

accon■avm is de grootste zelfstandige advies- en accountantsorganisatie in Nederland. Met zo’n vijftig kantoren verspreid over het land, richt de organisatie zich op het MKB, de agrarische sector, de overheid en de non-profitsector. De afdeling corporate finance staat ondernemers bij als het gaat om fusies en bedrijfsovernames, bedrijfsoverdrachten, complexe financieringen en conflictbeheersing.

Delen via

Vergelijkbare berichten