Disclaimer

De informatie op deze site komt tot stand onder verantwoordelijkheid van OF BV. OF BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.of.nl.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. OF BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.of.nl.

Links

Het is mogelijk dat via onze site toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. OF BV kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.of.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan OF BV, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OF BV, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Klik hier voor ons privacy en cookiebeleid.