Aanbesteding busvervoer Fryslân gewonnen door Qbuzz

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de concessie voor het openbaar busvervoer in Fryslân verleend aan Qbuzz voor de periode december 2024 – december 2034. Dit besluit is de uitkomst van een openbare Europese aanbesteding die de provincie Fryslân eerder dit jaar startte. Uit de bieding die Qbuzz heeft gedaan, blijkt dat Qbuzz fors meer openbaar vervoer aanbiedt dan nu het geval is.

Op 21 juli jl. sloot de inschrijvingstermijn voor vervoerders om een plan in te dienen voor de nieuwe busconcessie. Een commissie heeft de aanbiedingen beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Op basis van deze beoordeling is gebleken dat Qbuzz het beste aanbod heeft gedaan.

Qbuzz

Gedeputeerde Matthijs de Vries reageert tevreden op het aanbestedingsresultaat: “In ons bestuursakkoord hebben we genoemd dat we ons inzetten voor het regionaal openbaar vervoer. Vooral op het platteland. De aanbieding van Qbuzz zorgt ervoor dat meer dorpen vaste reismogelijkheden krijgen en er zullen dus meer bussen rijden op het platteland.’’  

De aanbieding van Qbuzz kenmerkt zich door de volle inzet op het terugwinnen van reizigers en het aantrekken van nieuwe reizigers. Voor de reiziger betekent het dat er een ruimere dienstregeling komt ten opzichte van de huidige situatie (2023). Ook worden reistijden op de hoofdstructuur korter. Ten slotte komen er nieuwe rechtstreekse busverbindingen bij.

Andere inschrijvers hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het gunningsbesluit. Wordt geen bezwaar gemaakt, dan is het gunningsbesluit onherroepelijk en kan gestart worden met de implementatie.

Vergelijkbare berichten