AB Vakwerk verstevigt eigen opleidingstak

Uitzend- en detacheringscoöperatie AB Vakwerk heeft het jaar 2022 afgesloten en was goed voor een omzet van ruim 75 miljoen euro en een netto bedrijfswinst van 700.000 euro. Bij de presentatie van de jaarcijfers kijkt financieel directeur van AB Vakwerk Fokkelina Dijkstra positief naar de toekomst. In 2022 heeft AB Vakwerk wederom fors kunnen investeren in de organisatie om een stevig fundament te leggen voor een sterk veranderende arbeidsmarkt. “Ondanks de vele uitdagingen in de branche en in de arbeidsmarkt, zien we mooie kansen en ontwikkelingen om als organisatie verder te kunnen groeien.”

Focus op het belangrijkste kapitaal

Net als de jaren ervoor had de lockdown ook in 2022 een impact op AB Vakwerk. Naast het hoge ziekteverzuim als direct gevolg van Covid-19, kreeg de organisatie te kampen met het wegvallen van een deel van de omzet. Met name in het eerste kwartaal van 2022 was de impact nog fors. “Maar net als voorgaande jaren hebben wij ervoor gekozen om al onze Vakwerkers in dienst te houden. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Die wil je niet verliezen in deze krappe arbeidsmarkt”, aldus Marco Meijer, algemeen directeur. Alles was erop gericht om deze medewerkers ander werk te bieden bij klanten en leden van AB Vakwerk. Hierdoor is de schade redelijk beperkt gebleven en heeft AB Vakwerk het merendeel van de beschikbare NOW-gelden teruggestort.

Investeren in medewerkers in een krappe arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt stelt AB Vakwerk voor grote uitdagingen. Maar met de juiste focus is Meijer ervan overtuigd dat AB Vakwerk ook in de toekomst een aantrekkelijke partner is voor leden en klanten en een interessante werkgever voor echte vakwerkers. “Aanstekelijk werkgeverschap is de basis voor onze organisatie”, aldus Meijer. Zo zet AB Vakwerk vol in op het opleiden van (toekomstige) medewerkers. Meijer: “Bij ons eigen opleidingsbedrijf ATO Bedrijfstrainingen en de Agri vakscholen van AB Vakwerk kunnen medewerkers zich laten om- en bijscholen met praktijkgerichte opleidingen. Medewerkers zijn bij ons geen nummer. Wij zoeken samen met de medewerker naar de beste baan. We zijn dan ook heel trots op de mooie en positieve uitkomsten van ons recent uitgevoerde medewerkertevredenheidsonderzoek. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor”.

Verdere versterking van de opleidingstak

De vele uitdagingen weerhouden AB Vakwerk er niet van om te blijven investeren in de ontwikkeling van de organisatie. Vanaf 1 augustus slaan AB Vakwerk en opleidingsbedrijf Edunoord daarom de handen ineen. Edunoord verzorgt opleidingen en trainingen in Heerenveen en Leeuwarden op het gebied van intern transport, logistiek en arbo & veiligheid. De activiteiten van Edunoord worden volledig geïntegreerd in ATO Bedrijfstrainingen, het eigen opleidingsbedrijf van AB Vakwerk. Meijer spreekt van een mooie kans om de positie van AB vakwerk nog verder te verstevigen. Tegelijkertijd biedt deze overname ook kansen om de dienstverlening van AB Vakwerk bij deze klanten aan te bieden. Tjeerd Douma, directeur en mede-eigenaar van Edunoord, is zeer content met de overname. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd was hij op zoek naar een goede overnamepartner voor de activiteiten van Edunoord. Het komende jaar zal hij zorgdragen voor een warme overdracht.

Focus 2023 en verder

AB Vakwerk focust met haar plannen op verdere groei door het verstevigen van haar positie in deze turbulente markt. Investeren in goed werkgeverschap en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers staan hierbij centraal, maar ook de verdere ontwikkeling van de dienstverlening voor leden en klanten.

Vergelijkbare berichten