ABF BV gespecialiseerd in astbestinventarisaties

Astbestbranche

In de asbestbranche zijn drie uitvoerende partijen werkzaam. De onderzoekers, saneerders en laboratoria. Allen hebben hun

eigen disciplines en zijn gecertificeerd/geaccrediteerd volgens de vereiste regelgeving. Wanneer het woord asbest opduikt denken veel mensen aan saneerders. Niet geheel verrassend, de witte pakken blijven op het netvlies staan. Voordat men asbesthoudend materiaal kan saneren dient er echter eerst een asbestinventarisatierapport opgesteld te worden. Hierna kan pas de sanering plaatsvinden.

Werkzaamheden

De meest uiteenlopende bouwwerken en objecten worden door ons onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. (industriële gebouwen, agrarische opstallen, woningen, schepen) Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs. Allen met hun eigen specialisme. Een asbestinventarisatie kent in grote lijnen drie fasen; vooronderzoek, veldwerk op locatie en rapportage. Voor ons ligt er een taak om het juiste onderzoek te koppelen aan de vraag van de opdrachtgever. Onze opdrachtgevers komen zowel uit de private als publieke sector. Ook voor particulieren voeren wij asbestonderzoek uit.

Waarom een asbestonderzoek

Het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie kan vele redenen hebben. Is één van onderstaande situaties voor u van toepassing of heeft u in het algemeen vragen over asbest, twijfel niet en neem contact met ons op.

• U wilt gaan verbouwen/slopen en de gemeente vraagt u om een asbestinventarisatierapport.

• U vermoedt asbest in uw woning en wilt dit laten verwijderen.

• Voor de huurders, gebruikers of bewoners wilt u een risico-inventarisatie uitvoeren.

• In verband met de aan- of verkoop van een woning wilt u een asbestinventarisatierapport laten opstellen.

Certificaat

Om het maatschappelijke belang (veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid) te waarborgen is door het ministerie van SZW gekozen voor een wettelijk verplichte certificatie regeling (SC-540). ABF B.V. is uiteraard in het bezit van het SC-540 procescertificaat. Jaarlijks vinden er een aantal controles plaats door de certificatie-instelling. Tijdens deze controles wordt beoordeeld of wij ons conformeren aan de certificatie regeling (SC-540). Tot nog toe hebben wij geen op- of aanmerkingen op onze werkwijze. Hét bewijs dat wij veilig, deskundig en systematisch asbestonderzoek uitvoeren.

Delen via

Vergelijkbare berichten