Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen verdergaande samenwerking

 Evaluatie

In de evaluatie van al tijdelijke bestaande samenwerkingsvormen, zijn verschillende toekomstscenario’s bekeken en beoordeeld. Van een volledige fusie tot het beëindigen van de tijdelijk bestaande samenwerkingsvormen. De huidige samenwerkingsvormen zijn geëvalueerd en er is gekeken naar de spontane samenwerkingsonderdelen.

 

Voorstel colleges

De colleges stellen voor, dat naast de huidige onderdelen waarop de gemeenten al samenwerken, intensivering van taken op het gebied van bedrijfsvoering zoals personeelszaken, financiën, belastingen en communicatie gaat plaatsvinden. Op dit moment hebben Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel o.a. een gezamenlijke sociale dienst en wordt er samengewerkt bij de ontwikkeling van een Klant Contact Centrum. Daarnaast komt er een team Toezicht en Handhaving.

 

In de voorgenomen opzet worden de gemeenschappelijk uitgevoerde taken ondergebracht in

een gezamenlijk uitvoeringsorgaan met een eigen management.

 

Meerwaarde samenwerking

De samenwerking heeft als doel om de inwoners van beide gemeenten nog beter van dienst te zijn. De samenwerking moet voordelen opleveren op het gebied van kwaliteit, kosten en klanttevredenheid. Ook moet het de kwetsbaarheid van taken verminderen, bijvoorbeeld als het gaat om bezetting en inzet van personeel.

Gemeenteraden nemen besluit

Het voorstel van de colleges wordt op 13 september 2012 opiniërend besproken door beide gemeenteraden. Op 27 september nemen zij een definitief besluit over de wijze van voortzetting van de samenwerking. Als de gemeenteraden instemmen met het voorstel van beide colleges, moet het gezamenlijke uitvoeringsorgaan in 2015 gereed zijn.

Delen via

Vergelijkbare berichten