AEGON Hypotheken debat

AEGON heeft onder huiseigenaren een onderzoek gedaan naar hun houding ten aanzien van de discussie over de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Ruim 84% van ondervraagden wil meer informatie van de overheid over de gevolgen van de toekomstige ontwikkeling van de hypotheekrenteaftrek. Een derde geeft daarnaast aan te vrezen in de financiële problemen te komen. Om nu eens echt scherp te krijgen wat de impact is van het in stand houden of beperken van de hypotheekrenteaftrek organiseert AEGON aanstaande maandag een “Eerlijk over..”-debat met tal van specialisten.

“Eerlijk over…”-debat
Op maandag 31 mei vindt er voor de tweede keer een “Eerlijk over…”-debat plaats. Deze keer staat het geheel in het teken van de ontwikkelingen rondom hypotheken. Tijdens dit debat zal er vanuit verschillende gezichtspunten gekeken worden naar de noodzaak om iets te veranderen in het huidige beleid. Esther Mirjam Sent, hoogleraar Economie Radboud Universiteit Nijmegen, Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt TU Delft en Rob Mulder, directeur Vereniging EigenHuis, zullen in een panelgesprek een zo goed mogelijk beeld scheppen van de oorzaak van de discussie en de zin of onzin rondom het beperken van de hypotheekrenteaftrek.

Politiek twistgesprek
Stef Blok (VVD) en Wouter Koolmees (D66) gaan in een twistgesprek met elkaar in discussie over de noodzaak het hypotheekstelsel aan te passen. De positie van partijen ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek is voor huizenbezitters erg belangrijk. Ruim de helft van de respondenten geeft namelijk aan dat dit doorslaggevend is in het stemhokje.

Delen via

Vergelijkbare berichten