Hoe de Afsluitdijk verrijkt moet worden met de Vismigratierivier

Met de kennis van nu
Arjan Berkhuysen is directeur van de Waddenvereniging en als initiatiefnemer betrokken bij het plan van de Vismigratierivier. Deze rivier moet het mogelijk maken voor de vissen om geleidelijk over te gaan van zout naar zoet water en andersom. “De Afsluitdijk is een icoon voor Nederlandse waterbouwkunde, maar tachtig jaar na de bouw wil je laten zien waar je goed in bent”, vertelt hij. “Met de kennis van nu, was de Afsluitdijk destijds heel anders gebouwd, met oog voor natuur. Zo kwamen we met het idee om nu de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee te herstellen. Vissen moeten weer heen en weer kunnen trekken via een geleidelijke overgang tussen zoet en zout. Dat is wereldwijd uniek en daarmee een visitekaartje voor onze waterbouwers".

Hoofdbrekers
Het plan bracht nogal wat hoofdbrekers met zich mee, want veel vissen kunnen niet tegen een abrupte overgang en het water in het IJsselmeer mag niet zout worden. "Ja, het was behoorlijk ingewikkeld”, aldus Berkhuysen. “Toen we begonnen hadden we nog geen idee en dus haalden we er een grote groep experts bij. Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea, allemaal kwamen ze bij elkaar en kwamen ze tot een ontwerp. De Postcodeloterij geloofde vervolgens in dit project en zorgde voor een startfinanciering van twee miljoen euro.” Nu is het project ondergebracht bij De Nieuwe Afsluitdijk. Regionale overheden werken hierin samen om de innovatieve plannen op en rond de Afsluitdijk te realiseren.

De rivier als trekpleiser
De Vismigratierivier zou een mooie, ecologische stap zijn voor het gebied rondom de Afsluitdijk, maar de initiële insteek ging veel verder dan dat. “Het moet een voorbeeld worden van hoe je iets ecologisch beter kan doen, maar het moet ook een podium zijn voor innovatieve waterbouw. Daarbij moet het ook beleefbaar worden, men moet de vissentrek ook echt kunnen zien. Mijn droom is eigenlijk dat men speciaal naar de Afsluitdijk gaat reizen om de trek van bepaalde vissoorten met eigen ogen te kunnen aanschouwen.”

Vele vaders
Het plan kan rekenen op veel enthousiasme van betrokkenen, maar moet nog wel definitief worden. Berkhuysen verwacht echter niet dat dit nog veel barrières gaat opwerpen. “De financiering is ongeveer voor tweederde rond”, zegt hij. “Het ontwerp is in grote lijnen bepaald en Rijkswaterstaat houdt er al rekening mee dat we rond 2018 al beginnen met de bouw. We zijn dus al heel ver en daar mogen we dan ook zeer trots op zijn. Alle betrokken partijen hebben ervoor gezorgd dat dit project inmiddels vele ‘vaders’ heeft en dat het allang niet meer alleen van ons uit komt. Deze Vismigratierivier wordt van ons allemaal.”

Delen via

Vergelijkbare berichten