Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) boekt positief nettoconcernresultaat van € 1.268.000,-

Er is sprake van een lichte verbetering ten opzichte van het boekjaar 2008. In dat jaar is weliswaar een nettoresultaat behaald van € 3.229.00,- (bij een omzet van ruim € 86 miljoen), daar was de opbrengst van de verkoop van een minderheidsaandeel in Omrin Jager echter bij inbegrepen. Bij een beperkte afname van  het aanbod afval als gevolg van de recessie en bij een lager verwerkingstarief, is de directie tevreden met het toegenomen resultaat.

De minder gunstige marktomstandigheden in 2009 kon Omrin door een adequate bedrijfsvoering goed doorstaan en daarmee een positief resultaat realiseren. Daaraan werd met name bijgedragen door het optimaal benutten van de Scheidings- en Bewerkingsinstallatie in Oudehaske, door goede prijsafspraken met verwerkers elders in het land voor de afzet van brandbare deelstromen en door het realiseren van substantiële kostenbesparingen.

Het uniform verwerkingstarief voor gemeenten daalde in 2009 naar € 130,-, voor 2010 is dit tarief vastgesteld op  € 127,50. In 2005 was dit tarief nog € 144,80 per ton. Met de ingebruikname van de REC in Harlingen in 2011 kan het tarief nog eens aanzienlijk verlaagd worden en onder de € 110,- uitkomen. De REC zal niet alleen leiden tot substantieel lagere tarieven, maar ook tot een duurzamer verwerkingsconcept voor gemeenten.

De stijgende lijn in de productie van biogas zette zich in 2009 door naar 17 miljoen kuub. Omrin is de grootste producent van biogas van Nederland. In 2009 werd ook de nascheidingsinstallatie voor kunststoffen met succes in gebruik genomen.

Delen via

Vergelijkbare berichten