Antea Group en hogeschool Saxion starten lectoraat Bodem en Ondergrond

Beladen thema

De ondergrond is een beladen thema. Parkeergarages, leidingen, waterbergingen, warmte-koude opslagen: onze bodem wordt intensiever gebruikt. Daarnaast is de ondergrond steeds vaker onderwerp van maatschappelijke discussie. Schaliegas, aardgaswinning, de ondergrondse opslag van CO2; thema’s waarbij spanning ontstaat tussen nationale ambities, technische en economische mogelijkheden en lokale belangen. De ontwikkeling van bodem en ondergrond vraagt meer en meer om zorgvuldigheid, regie, duurzame concepten en het verbinden van belangen.

Een nieuw lectoraat: Bodem en Ondergrond

Antea Group en hogeschool Saxion zijn beiden al jarenlang betrokken bij bodem en ondergrond en de rol daarvan bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zij kennen de huidige vraagstukken en het belang ervan voor een duurzame ontwikkeling voor Nederland. Met het lectoraat willen beide organisaties nieuwe wetenschappelijke inzichten vertalen naar praktisch toepasbare werkwijzen en onderwijsmodules. Deze modules komen via het Kennis en Onderwijs Centrum Bodem en Ondergrond (KOBO) beschikbaar voor het hoger onderwijs. Lector Geert Roovers neemt de leiding op zich van het KOBO.

Een prachtige uitdaging

Met het lectoraat gaan Antea Group en hogeschool Saxion een prachtige uitdaging aan. Het lectoraat past bij de ambitie van Antea Group om een leidende speler te zijn in de wereld van ruimte, milieu en infrastructuur én om een bijdrage te leveren aan de kennisspreiding in het onderwijs. Hogeschool Saxion versterkt met het lectoraat haar positie als toonaangevende hogeschool in ruimtelijk – en stedelijk onderzoek en onderwijs. Beide organisaties dragen met het lectoraat bij aan een verdere duurzame ontwikkeling van Nederland.

Lector Geert Roovers

Dr. ir. Geert Roovers studeerde in 1993 af als Civiel Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft. Hij werkt bij Antea Group als senior consultant op het gebied van ruimtelijke besluitvormingsprocessen, water en infrastructuur. Daarnaast voerde Roovers wetenschappelijk onderzoek uit naar de bestuurskundige aspecten van besluitvorming in deze werkvelden. In 2012 promoveerde hij op de interactie tussen systeembenaderingen en besluitvorming in het rivierbeheer. Recent voerde Roovers onderzoek uit naar publieke organisaties en asset management.

Delen via

Vergelijkbare berichten