Basisbanen helpt inwoners weer richting werk

Gemeente Leeuwarden biedt voorlopig aan maximaal 25 personen met een bijstandsuitkering een basisbaan aan. Het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het college van B&W geeft jaarlijks €500.000 uit om basisbanen te creëren. Een basisbaan is een tijdelijke baan en de mensen krijgen een normaal salaris.

Met de basisbanen wil de gemeente mensen die nog niet klaar zijn voor een gewone baan een opstap bieden. Wethouder Abel Reitsma: “Hierdoor hoeft niemand langs de kant te blijven staan. Iedereen doet naar vermogen mee en kan een bijdrage leveren. We zoeken mensen in de wijken en dorpen die zichtbare waarde toevoegen. Het is een mooi experiment waar andere gemeenten ook succes mee boeken.”

Voor de kandidaten zijn er flexibele mogelijkheden. Zoals parttime of fulltime werken en er zijn groeikansen. Wethouder Reitsma: De basisbaan is meer dan werk. Het is een kans op een betekenisvolle toekomst gericht op individuele groei. We streven naar maatwerk.”

Inwoners met een bijstandsuitkering aan werk helpen

De gemeente biedt al veel aan om mensen met een bijstandsuitkering weer aan werk te helpen. De gemeente onderzoekt of de basisbanen een goede manier zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te helpen. “We geloven in de kracht van werk om bestaanszekerheid te vergroten en inclusie te bevorderen. De basisbaan is de sleutel tot een hoopvolle toekomst, waarin iedereen een waardevolle plek heeft in onze samenleving”,aldus de wethouder.

Het verschil met de andere hulp die de gemeente Leeuwarden biedt is dat de kandidaten een salaris ontvangen. Hiermee hoopt de gemeente deze groep extra te kunnen stimuleren om weer aan het werk te gaan. Daarnaast biedt de gemeente extra persoonlijke begeleiding naar een reguliere baan.

Vergelijkbare berichten