Beleef de Alde Feanen bij nacht

Een bijzonder ervaring want je zit met elkaar in sloepje in de avonduren in het schemer. Dit leidt meteen tot leuke gesprekken. Aan boord zitten Hans van den Brug (Autoland van den Brug) die dochter Silke mee heeft genomen, Willem Miedema en Ronald de Jong (Bentacera), Bas van Loo (bestuursvoorzitter PCBO Smallingerland), Joan Boelens (healty ageing Noord Nederland), Tjerk Mulder en Siebe Meindertsma (Rabobank Drachten-Friesland Oost), John Haitsma (Provincie en projectleider NP De Alde Feanen) en Trea Westra.

Trea is initiatiefneemster van het nachtvaren met ondernemers. Doel is om bedrijfsleven te betrekken bij het Nationaal Park De Alde Feanen. Bewustwording van het belang van de natuur en het behoud van de Alde Feanen, kennis krijgen en geïnspireerd raken. Onderweg delen we elkaars kennis en hoe we ons betrokken (kunnen) voelen bij het park.

Nationaal Park de Alde Feanen

Het is zo dichtbij, het nationaal park De Alde Feanen tussen Leeuwarden en Drachten en omvat bijna 2.300 hectare natuurgebied. Wandelen, fietsen, varen, kanoën, recreëren, er is van alles mogelijk. De Alde Feanen is met haar verscheidenheid aan water (petgatten, meren, moeras) een uniek stuk natuur in Noord Nederland. Op het water is er veel te beleven, maar ontdek ook de fora en fauna tijdens de tochten en wandelingen op de vele fiets- en wandelpaden. Of spot de bijzondere vogels vanuit vogeluitkijktorens. In de gastvrije dorpen die in het park liggen ervaart men de verbinding met water en natuur door gezellige horeca, musea en vele recreatie mogelijkheden.

Netwerk 

Het bedrijfsleven kan vanuit diverse kanten betrokkenheid hebben bij de natuur. Het kan fungeren als 'proeftuin', als inzet voor vitaliteit met relaties of met medewerkers, als inspiratie omgeving voor brainstorms, netwerkbijeenkomsten, etc. Maar ook kan het je missie en ambitie versterken, veel elementen uit de natuur sluiten namelijk heel goed aan bij het bedrijfsleven. Daarnaast ontwikkelen we een netwerk van ondernemers met een gezamenlijk doel en missie: Het Nationale Park behouden voor onze volgende generaties. Samen met de businesspartners zorgen we ervoor dat we het park breed toegankelijk houden, samenwerkingen realiseren. 

Met elkaar voor duurzaamheid omdat we de aarde door te geven aan de volgende generaties. Wy hâlden fan De Alde Feanen.

Wilt u ook een keer nachtvaren? Bel of mail met Trea Westra, (06) 61745535, Treawestra@gmail.com.

Delen via

Vergelijkbare berichten