Bentacera en Credion gaan samenwerking aan

Kennisdeling binnen de sector

“Vanuit ons kantoor in Leeuwarden zullen we een specialistisch financieringscentrum inrichten met specifiek door Credion opgeleid Bentacera personeel. Credion is voor ons een interessante partner omdat zij als associatie een aanbod heeft van meer dan 30 bronnen van geld, zeg maar van crowdfunding, algemene banken tot equity. Daarnaast zien wij dat al een groot aantal gerespecteerde collega accountantskantoren zich ook bij Credion hebben aangesloten zodat er binnen Credion een exclusief samenwerkingsverband ontstaat waarbinnen ook weer kennisdeling binnen de sector plaatsvindt’ aldus vennoot Johan Diks.

Profiel Credion
Het vertrouwen in de financiële sector is sterk afgenomen en het economische klimaat is erg turbulent. Een situatie waarin het voor ondernemingen extreem lastig financieren is. Credion is een in 2001 opgerichte financiële adviesorganisatie die zich, als enige in Nederland, heeft gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd vermogen voor MKB bedrijven. Door haar landelijke positie en haar vele begeleide transacties is Credion in staat meer kanalen open te breken voor financieringen zodat er naast de algemene banken ook alternatieve financieringspartijen aangeboden kunnen worden.

Delen via

Vergelijkbare berichten