‘Betere dienstverlening en slagvaardiger management’

‘We doen ons werk voldoende, maar als we niet beter aansluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten raken we achterop. De belastingbetaler wil bijvoorbeeld weten wat wij doen met zijn geld. De organisatie zal straks klaar zijn voor de toekomst, zodat we in staat zullen zijn om snel en adequaat in te spelen op de vragen van de snel veranderende samenleving,´ aldus secretaris-directeur Micha van Akkeren.

Deze stap is een logisch vervolg op de fusie in 2004 van de verschillende waterschappen uit Friesland en Groningen en de reorganisatie van 2007. Dit jaar wordt er toegewerkt naar een nieuwe organisatiestructuur met drie afdelingen en een kleiner managementteam. Deze maatregelen zullen zo snel als mogelijk hun effect hebben. Er vallen met de invoering van het aangepaste bedrijfsmodel geen gedwongen ontslagen.

Micha van Akkeren: ‘Wij verwachten van onze medewerkers dat ze hun kennis met collega’s en samenwerkingspartners nog meer gaan delen, zodat onze taken doelmatiger kunnen worden uitgevoerd. We gaan beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de samenleving. Immers, waterbeheer vraagt om anticiperen en reageren op actuele ontwikkelingen. Zo werken we aan een versterkt gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat: uitstekende dienstverlening.’

Het bestuur heeft alle vertrouwen in de ontwikkelingen van Wetterskip Fryslân. Dijkgraaf Paul van Erkelens: ´We gaan ons werk beter zichtbaar maken en waar nodig doelmatiger doen, zodat belastingverhogingen beperkt kunnen blijven.’

Over Wetterskip Fryslân

Onder het motto ‘Schoon water en droge voeten’ zorgen de medewerkers van Wetterskip Fryslân dagelijks voor schoon water, voldoende water en de veiligheid van ruim 650 duizend inwoners in Fryslân en het Groninger Westerkwartier.

Delen via

Vergelijkbare berichten