Beurtschip ‘De Ald Fryslân’ is Boot van het Jaar 2023

Beurtschip De Ald Fryslân verzorgt al 10 jaar rondvaarten door de grachten van Sneek. Tijdens deze rondvaarten krijgen de gasten aan boord uitleg over Sneek en de historie van Sneek. Vele duizenden passagiers hebben zo Sneek vanaf het water ontdekt. Beurtschip De Ald Fryslân is een fantastische toevoeging op het toeristisch informatief aanbod in Sneek en dat is voor het bestuur van Sneek Promotion de reden geweest tot de eervolle benoeming van ‘Boot van het Jaar 2023’.

Rond 1900 lagen de Sneker grachten vol met beurtschepen (groot en klein). Deze schepen zorgden voor het vervoer van goederen tussen dorpen en steden. De Ald Fryslân is een miniatuurvrachtschip met een stijlsteven en heeft een dubbel geveegde kont. Dit type heet “luxe motorschip” en is zeldzaam gezien zijn kleine formaat van 12 x 2.65 x 0.60 meter. Het scheepje is gebouwd als melk-, groente- en postvervoerder en werd gebruikt om door de kleinste slootjes in de Friese dorpen en steden te komen. Na 1950 verdween het beroep van beurtschipper en verdwenen dus ook de kleine beurtschepen van de Friese wateren. Ze werden gesloopt en omgebouwd tot woonschepen en pleziervaartuigen. Ook de Ald Fryslân is omgebouwd geweest tot woonscheepje en heeft tientallen jaren in diverse grachten gelegen.

In 2013 heeft veilinghuis Ald Fryslân het schip gekocht, volledig gerestaureerd en in zijn oude glorie hersteld. Het schip wordt sinds die die tijd ingezet om gasten rond te varen door de schitterende stadsgrachten van Sneek.

Machiel Dijkstra, eigenaar van de boot Ald Fryslan is natuurlijk trots op de benoeming tot boot van het jaar 2023, maar zo voegt hij toe “het zijn de vrijwillige schippers van de stadsrondvaarten die deze eer te beurt valt. Zij varen dan ook mee aan boord van de Ald Fryslân mee tijdens de Vlootschouw. Ere wie ere toekomt.”

De benoeming van de Boot van het Jaar geschiedt door Stichting Sneek Promotion op voordracht van de Vlootschouwcommissie. Aan de benoeming zijn een wimpel en een oorkonde verbonden. Als Boot van het Jaar worden schepen geëerd die op een speciale manier de aandacht hebben getrokken. Afwisselend komen in aanmerking schepen die bekend zijn geworden door een sportieve prestatie en schepen die op het sociale vlak worden ingezet of belangrijke raakvlakken hebben met de Watersport of toerisme in Sneek, Zuidwest Friesland of de Sneekweek.

Vergelijkbare berichten