Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is de veiligheid van groot belang

Nederland: het land van de vele wetten en regeltjes. Sommige regeltjes vinden veel mensen onzin en soms hebben ze een punt. Tegelijkertijd zijn veel regels ook noodzakelijk, want anders zou je snel chaos krijgen of veel ongevallen. 

Een goed voorbeeld daarvan zijn regels die bijdragen aan de veiligheid bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. In dit artikel gaan we verder in op de belangrijkste regels daaromtrent, maar eerst bespreken we even kort een product dat niet altijd verplicht is in de bouw, maar wel handig kan zijn.

Rijplaten bevorderen de veiligheid

Op een bouwterrein heb je niet altijd te maken met een fijne ondergrond en toch heb je machines nodig en die worden ook bestuurd door goede chauffeurs. Om de veiligheid van de machines en de chauffeurs te bevorderen, is het handig om goede rijplaten te bestellen en dat kan hier gemakkelijk. Goede rijplaten bevorderen overigens niet alleen de veiligheid, maar ze zorgen er ook voor dat het gehele bouwproces een stuk soepeler verloopt. 

Wat zijn enkele belangrijke regels? 

Zoals afgesproken gaan we nu dieper in op de regels die bijdragen aan de veiligheid. Deze regels zijn opgenomen in artikel 7.15 van het Bbl. Dit is de afkorting van Besluit bouwwerken leefomgeving.

De uitvoerder waarborgt de veiligheid in de omgeving 

De uitvoerder heeft volgens de wet een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid in de directe omgeving. Hij of zij moet in de eerste plaats voorkomen dat mensen in de directe omgeving van een bouwterrein letsel oplopen. Dit kan voorkomen worden door bijvoorbeeld borden neer te zetten. 

Ook moet duidelijk zijn dat het bouwterrein niet betreden mag worden door onbevoegden en dit kan een uitvoerder realiseren door bij de ingangen van het bouwterrein verbodsborden te plaatsen. Ook mogen tijdens het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden omliggende terreinen en gebouwen niet in gevaar komen.

De rol van de veiligheidscoördinator 

Ook de zogenaamde Veiligheidscoördinator Direct Omgeving heeft een belangrijke functie. Deze moet worden aangesteld door de opdrachtgever of hoofdaannemer. De coördinator is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het gehele bouwproject. Veel aannemers vragen zich af of een veiligheidscoördinator inschakelen verplicht is. 

Dit is afhankelijk van de risico’s die bij de werkzaamheden komen kijken. Als je een omgevingsvergunning aanvraagt, dan moet je een risicomatrix invullen. Op basis van de risicomatrix weet je vervolgens of je een coördinator moet aanstellen. 

De veiligheidscoördinator heeft verschillende functies. Allereerst voert hij of zij controles uit. Ook heeft hij of zij contact met vrijwel alle mensen die betrokken zijn bij het bouwproject. De coördinator licht ze ook voor over de veiligheidsmaatregelen en bij vragen kunnen werknemers ook bij hem of haar terecht. Al met al dus een zeer belangrijke functie waar veel verantwoordelijkheid bij komt kijken.

Vergelijkbare berichten