Boeiend symposium over duurzame waterzuivering

Het mini-symposium opende met een lunch bij de Puurwaterfabriek, gevolgd door  een toelichting op de European Water Technology Hub door Hein Molenkamp, directeur Water Alliance. Jeroen Niezen, waterambassadeur bij de Vereniging van Groninger Gemeenten, verhaalde over samenwerking in de waterketen, met het accent op Noord Nederland. Gerrit Veenendaal, directeur NieuWater en Elbert Majoor, zuiveringstechnoloog bij Waterschap Velt en Vecht, vertelden over de Puurwaterfabriek. Daarna was er een rondleiding door de fabriek. Vervolgens vertrok het gezelschap naar Erica voor een bezoek aan de Waterakkers, een onderzoeklocatie gericht op ‘natuurlijk helder water’ in het toekomstig Wildlife Resort. WLN watertechnologen Perry van der Marel en Peter van der Maas gingen in op natuurlijke waterzuivering en op de Living Machine waterzuivering (natuurlijke waterzuivering waar het dierenpark Emmen gebruik van maakt, red.) Het programma werd rond 17.00 uur afgesloten met een drankje en hapje bij resort Greenmeets in Erica. “Ik kijk terug op een geslaagde dag”, zegt Gerrit Veenendaal. “De deelnemers vertegenwoordigden verschillende disciplines in de watersector. Dat betekent dat je op verschillende manieren naar het thema kunt kijken. Dat leverde interessante discussies en uitwisseling van ideeën en gedachten op.” Ook Gerda Wiggemans, die namens Water Alliance en NieuWater bij de organisatie van het symposium was betrokken, is tevreden. “Een belangrijk doel was om in een informele sfeer kennis en ideeën met elkaar te delen. Dat is prima gelukt.”

De Puurwaterfabriek is in 2010 geopend. Van gezuiverd rioolwater wordt er ultrapuur (zeer zuiver) water gemaakt. In dit water zit bijna niets, zelfs geen mineralen zoals in drinkwater. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gebruikt dit water voor het maken van stoom dat wordt gebruikt om opnieuw olie uit het Schoonebeekerveld te kunnen pompen. Water Alliance is het netwerk voor innovatieve en duurzame watertechnologie. De organisatie bundelt publieke en private marktpartijen, overheden en kennisinstellingen rondom watertechnologie in Nederland. Doel is het creëren van een slagvaardig netwerk en een unieke kennispositie op het gebied van duurzame en innovatieve watertechnologie.

Delen via

Vergelijkbare berichten