Boeren betalen het snelst in Nederland

In totaal zijn er twaalf branches gedefinieerd waarover Nederlandse MKB’ers zijn ondervraagd. Snelle en late betalers bevinden zich in alle branches, bedrijfsgroottes en regio’s, maar vier branches springen eruit. Uitschieter in positieve zin is enkel de landbouw, zij betalen volgens 28% van de ondervraagden gemiddeld sneller dan andere branches. Negatieve uitschieters zijn met name de bouw (33%), horeca (28%) en onroerend goed (26%), zij betalen volgens ondervraagden gemiddeld langzamer.

Checken, monitoren en najagen
Ook is onderzocht wat voor soort bedrijven late betalers zijn. Vooral kleine bedrijven (22%) en commerciële bedrijven (36%) betalen gemiddeld later. Ook betalen bekende klanten gemiddeld minder snel dan nieuwe klanten. Alhoewel late betalingen consequenties kunnen hebben voor bijvoorbeeld het voorbestaan van een bedrijf, checkt meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven de kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande klanten niet. Het risico van niet of te laat betalen, of het niet leveren van producten of diensten wordt daarmee onnodig vergroot. ABN AMRO introduceert daarom de credit management tool DebiteurenZeker. Hiermee kunnen MKB’ers debiteuren gemakkelijk checken, monitoren en najagen op een toegankelijke, simpele en niet dure wijze. Kijk voor meer informatie opwww.abnamro.nl/debiteurenzeker.

Delen via

Vergelijkbare berichten