BouwCollectief Sneek haalt opnieuw grote opdracht binnen

BouwCollectief Sneek BV heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in de bouw van zorgcentra, scholen, kantoren en multifunctionele centra. Multifunctioneel-centrum De Utherne in IJlst, het Expertisecentrum Passend Onderwijs in Heerenveen en de Multifunctionele Accommodatie in Scharnegoutum zijn daar voorbeelden van. Daarmee wedijvert het Sneker bouwbedrijf, als relatief kleine speler op de markt, met de grote bouwbedrijven. John Modderman, directeur van BouwCollectief Sneek BV: “Door faillissementen in de bouwwereld is er ruimte ontstaan en worden de grotere bouwprojecten niet per definitie alleen door grote bedrijven gedaan. We zijn een platte organisatie met een lage overhead en kunnen daardoor scherp offreren. Bovendien bouwen we snel en staat kwaliteit hoog in het vaandel.” Dat dit opdrachtgevers aanspreekt, blijkt uit het feit dat de orderportefeuille van BouwCollectief Sneek BV steeds goed gevuld is.

In het Kulturhûs in Oudehaske komen verschillende voorzieningen samen. Het doel daarvan is om de voorzieningen in het dorp voor langere tijd te waarborgen.

Woningbouwvereniging Accolade ontwikkelt het Kulturhûs en verhuurt het complex aan de Stichting Kulturhûs Oudehaske. Zij zorgt voor de verhuur van de verschillende ruimtes. In het gebouw komen onder meer een multifunctionele sportzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelplaats, bibliotheek, huisarts, fysiotherapeut en thuiszorg. Onderdeel van de gunning aan BouwCollectief Sneek BV was een onderhandse aanbesteding met voorafgaande selectiecriteria. Modderman: “Het getuigt van gezond verstand en ik vind het bewonderenswaardig dat Accolade regionale partijen voor de aanbesteding heeft uitgenodigd. Op onze beurt maken ook wij bij de realisatie van het Kulturhûs veel gebruik van lokale bedrijven uit met name Joure, Heerenveen en Sneek. Belangrijk voor de continuïteit en werkgelegenheid in de regio.”

Delen via

Vergelijkbare berichten