Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost

Begin september start de Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost. Dat heeft Rijksbouwmeester Francesco Veenstra vrijdagmiddag bekend gemaakt op een bijeenkomst in Zwolle.

WoonFriesland, het College van Rijksadviseurs en de gemeente Leeuwarden slaan de handen ineen in hun streven naar het ontwerpen en realiseren van biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in het project Nieuw Oud Oost in Leeuwarden. Dit als onderdeel van het programma ‘Een Nieuwe Bouwcultuur’.

Bouwerscompetitie

Voor het ontwerpen én bouwen van de 45-50 woningen van WoonFriesland wordt gezocht naar een (combinatie van) marktpartijen(en). Zij moeten biobased en natuurinclusief bouwen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en functionaliteit van de woningen. Daarvoor wordt een openbare selectieprocedure doorlopen. De bouwerscompetitie gaat in september van start.

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra: “Sociale woningbouw is een groot onderdeel van de enorme woningbouwopgave waarvoor we aan de lat staan. Met deze bouwerscompetitie wil het College van Rijksadviseurs aantonen dat we ook sociale huurwoningen met biobased materialen kunnen uitvoeren en in een natuurinclusieve omgeving kunnen realiseren. De betrokkenheid en het vertrouwen van WoonFriesland is hierin essentieel.”

WoonFriesland

Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland vult aan: “Ik ben erg blij met dit initiatief. Uiteindelijk willen we als het sociaal verhuurbedrijf bijdragen aan prettig wonen voor onze bewoners en het verbeteren van het klimaat. Met deze uitvraag, dagen we de markt uit om biobased en natuurinclusief te bouwen tegen marktconforme prijzen.”

Wethouder gebiedsontwikkeling Hein de Haan: “De bouwerscompetitie sluit naadloos aan bij onze ambities om meer biobased te bouwen. Om CO2 op te slaan in plaats van uit te stoten. Daarmee maken we een gezonde en duurzame leefomgeving voor mensen en dier. Wij willen de keten van plant naar pand rond maken. Dan is een landelijke prijsvraag waarbij we niet gaan studeren maar daadwerkelijk maken en bouwen eigenlijk heel logisch voor Leeuwarden.”

Biobased bouwen

Biobased bouwmaterialen zijn bouwmaterialen gemaakt van organisch materiaal of van schimmels, planten, bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden. Er zijn verschillende redenen om biobased bouwmaterialen te gebruiken. Planten en bomen nemen bijvoorbeeld tijdens het groeiproces aanzienlijke hoeveelheden CO2 op. In een biobased gebouw wordt deze CO2 langdurig opgeslagen in het bouwmateriaal. Ook is biobased materiaal hergroeibaar, herbruikbaar en licht in gewicht.

Initiatief

De Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.

Project Nieuw Oud Oost

De gemeente maakt samen met buurtbewoners, wijkpanels, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur (Verbindt) en de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten plannen voor het Cambuurplein, het huidige voetbalstadion en de velden erachter. Dat doen zij in het project Nieuw Oud Oost, samen naar een nieuwe (Cam)buurt! Er worden ongeveer 500 woningen gebouwd in een parkachtige en groene omgeving. Meer informatie over de plannen hiervoor staat op www.nieuwoudoost.nl

Vergelijkbare berichten