Bouwgroep Dijkstra Draisma presteert weer goed ondanks de economische tegenwind

Volgens directeur Biense Dijkstra heeft de bouwgroep dat te danken aan haar nuchtere Friese benadering. “Wij kennen een platte organisatie met korte lijnen waarin iedereen altijd al de handen uit de mouwen steekt. Daarbij speelt ook dat opdrachtgevers steeds vaker in zee gaan met financieel betrouwbare partijen zoals Bouwgroep Dijkstra Draisma”. Het extra bouwvolume in 2011 is voornamelijk gerealiseerd door gebruikmaking van ingeleend personeel en ZZP’ers. Dit jaar verwacht de bouwgroep ca. € 105 miljoen omzet te realiseren
 
Biense Dijkstra: “Met onze huidige orderportefeuille kunnen we de vaste kern prima aan de slag houden. Daarbij zijn nog steeds voldoende kansen in de markt. Wel staan de marges nog steeds onder druk. Dijkstra Draisma heeft een sterke solvabiliteit- en liquiditeitspositie, waardoor we niet afhankelijk zijn van de financiering door banken; ons beleid blijft om onze onderaannemers en leveranciers binnen 30 dagen te betalen.”
 
Biense Dijkstra ziet zeker nieuwe kansen in de bouw zoals de revitalisering van bestaande gebouwen naar andere bestemmingen. Voorbeelden hiervan zijn De Veilige Veste en Amicitia, beide te Leeuwarden, en de Oosterkerk te Dokkum, projecten die de afgelopen periode door de bouwgroep zijn opgeleverd. Verder merkt Dijkstra dat in de nieuwe werkelijkheid de rol van de aannemer verandert. Was de aannemer voorheen alleen verantwoordelijk voor een goed lopend bouwproces, nu wordt zijn expertise ook gevraagd bij het ontwikkelen en bij het beheren van de gebouwen. Dus het totale concept. Maar ook op deze nieuwe werkelijkheid is de bouwer voldoende ingespeeld. “Verantwoordelijkheid nemen en de opdrachtgever ontzorgen, zo zijn we een dienstverlener geworden voor de totale keten van de bouw.” aldus Dijkstra. “We moeten ons natuurlijk wel aanpassen op de nieuwe realiteit met economische krimp en lastige financierbaarheid van projecten maar houden vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen vormt uiteindelijk de basis voor economisch herstel” 

Delen via

Vergelijkbare berichten