Bouwopleidingen ROC Friese Poort gaan voor innovatie, samenwerking en duurzaamheid

Energiecampus Leeuwarden
Douwe Faber van Ekwadraat start de domeindag Bouw met een presentatie over de Energiecampus Leeuwarden. ‘Dit initiatief levert een aanzienlijke bijdrage aan de energie neutrale ambities van de gemeente Leeuwarden’, zo stelt Douwe Faber.  De Energiecampus Leeuwarden zorgt voor een duurzame energieproductie tot 10% van de stad. We beginnen met het produceren van energie voor ongeveer 8000 huishoudens’.  De Energiecampus Leeuwarden richt zich verder op innovatie, experimenten en technologische ontwikkeling. ‘Het samenwerken met scholen zoals bijvoorbeeld het middelbaar beroepsonderwijs staat voorop’, zo sluit Douwe Faber zijn presentatie over de Energiecampus Leeuwarden af.

Onderwijsambitie
Er speelt momenteel veel in het middelbaar beroepsonderwijs. ‘We zijn druk bezig met het opnieuw inrichten van het nieuwe kwalificatiedossier voor het nieuwe schooljaar’, legt Germ Boersma uit. Het nieuwe kwalificatiedossier bestaat uit een profieldeel, beroepsdeel en keuzedeel. Uit de verschillende presentaties van de docenten blijkt dat er een duidelijke wens is om meer in te spelen op innovaties in het beroepsveld. Daarnaast willen docenten meer met het bedrijfsleven samenwerken en meer aandacht voor duurzaamheid in de opleidingen. ‘Stel de driehoek student, docent en bedrijf centraal’, is de oproep van Sym Timmermans, docent bouw Drachten.

Projectonderwijs
Het project Skultsje is een mooi voorbeeld van samenwerken met bedrijven of organisaties in Friesland. ‘Projectonderwijs is levensecht onderwijs’, stelt Germ Boersma. In een project leren studenten om samen te werken, projectmatig te werken en resultaat te gericht werken. De opdrachtgever, in dit geval Stichting Wetterwalden Butenfjild, verstrekt de projectopdracht. ‘En dat motiveert onze studenten’, is de stellige overtuiging van Germ Boersma.

Duurzaam Doen Huis
De bouw krijgt steeds meer te maken met installaties in het kader van bouwen. ‘Vanaf 2020 bouwen we alle nieuwbouwwoningen energie neutraal’, legt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam uit. ‘Hier bereiden we onze studenten op voor door installatielessen te verzorgen’, vult Germ Boersma aan. ‘Maar deze lessen zijn vooral theoretisch’. Het Duurzaam Doen Huis maakt techniek zichtbaar en is daarom een praktische aanvulling op de theorielessen installatietechniek in de bouwopleiding. ‘Alle docenten bouw hebben vandaag met de installaties van het Duurzaam Doen Huis kunnen werken. De volgende stap is dat ze bouwstudenten meenemen’, is de uitnodiging van Germ Boersma aan de bouwdocenten. Inmiddels hebben  bouwstudenten van Drachten en Emmeloord al in het Duurzaam Doen Huis gewerkt met verschillende installaties zoals bijvoorbeeld het passief huis toestel, de balansventilatie unit en de warmtepomp.

Delen via

Vergelijkbare berichten